Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové na Slovensku trpí bezprávím

BudapešŤ/Košice (rpa, ror) – Ostrý rasismus, diskriminace a rasově motivované násilí vůči Romům na Slovensku podle Evropského centra pro práva Romů (ERRC) způsobuje vážné obavy v souvislosti s dodržováním závazků vyplývajících z Mezinárodní smlouvy o občanských a politických právech. Romskou tiskovou agenturu (RPA) o tom informoval Claude Cahn, programový ředitel ERRC se sídlem v Budapešti.

„Protiromská nálada na Slovensku vytváří společenskou atmosféru, ve které Romové nejsou chráněni proti porušování základních lidských práv. Slovenská vláda zatím nepodnikla zásadní opatření k tomu, aby změnila protiromské veřejné mínění a nebo alespoň přiznala jeho existenci. Ve skutečnosti někteří členové vlády SR svými vyjádřeními vycházeli vstříc rasistickým náladám s cílem získat podporu veřejnosti. Přispívali tak k vytváření celospolečenské kultury, kde jsou porušování práv Romů tolerovaná, ba dokonce podporovaná,“ uvádí prohlášení ERRC.
ERRC zprávu s těmito závěry předložila Výboru OSN pro lidská práva. Ve zprávě se uvádí velký počet údajů, které poukazují na skutečnost, že Romové jsou na Slovensku častými oběťmi bezpráví ze strany státních orgánů (zejména v oblasti vymahatelnosti práva), ale také nestátních subjektů. To vedlo v některých případech i ke smrti lidí. Zpráva také poukazuje na případ násilných sterilizací ve státních nemocnicích na Slovensku. ERRC rovněž poukazuje, že romské děti jsou vzdělávány v podstandardních segregovaných školách, často ve školách pro údajně mentálně postižené. Organizace má zachyceny případy, kdy Romové žádali nápravu porušování lidských práv, ale spravedlnost jim byla odepřena nebo vůči nim byly dokonce vzneseny žaloby jako reakce na jejich stížnosti.
ERRC monitoruje stav dodržování lidských práv na Slovensku od svého vzniku v roce 1996. Uskutečnila několik rozsáhlých nezávislých výzkumů ohledně dodržování lidských práv. Při svém monitorování lidských práv spolupracuje se slovenskými nevládními organizacemi.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál