Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   představujeme romské osobnosti - Emil Cina

Emil Cina pracuje v současné době jako správce v Českém rozhlasu v PrazeKarlíně. Kromě toho od roku 1991 velmi úspěšně moderuje spolu s Alžbětou Janíčkovou rozhlasový pořad pro Romy s názvem Klub dorozumění (Český rozhlas Praha.)

Základem jeho umělecké činnosti je literární tvorba, které se intenzivně věnuje od roku 1989. Emil Cina tvoří své básně, pohádky a povídky v romštině. Píše zejména pro děti. Jeho tvorba byla uveřejňována v časopisech Gendalos a Nevo romano gendalos. V časopise Nevo romano gendalos vedl rubriku pro děti nazvanou Čhavorengere seri (Dětské stránky). Časopis Nevo romano gendalos (Nové romské zrcadlo) byl vydáván od ledna 1994 do roku 1996 a volně navazoval na první časopis Romano gendalos (Romské zrcadlo), vydávaný od ledna 1992 nakladatelstvím a vydavatelstvím Sdružení romských autorů Romaňi čhib pod redakcí Margity Reiznerové.
Emil Cina se básněmi a povídkami pro děti a svou redakční prací výrazně podílel na charakteru těchto časopisů. Vytvořil v nich model jazykové komunikace s romskými dětmi, na který bohužel od roku 1996 zatím ještě nikdo nenavázal (snad kromě časopisu Kereka – multikulturního časopisu pro romské i neromské děti). Emil Cina svoji systematickou publikační práci pro děti se skončením časopisu Romano gendalos a jeho přeměnou na Amaro gendalos uzavřel. S dětmi však pracuje novými formami i nadále. Spolupracuje s romským Kroužkem her a nápadů (Čhavorikaňi luma – Dětský svět), který založily v roce 1996 Olga a Ludmila Fečovy.
Publikační tvorba Emila Ciny byla oceněna v Mezinárodní soutěži romské umělecké tvořivosti Amico Rom v italském Lancianu. V roce 1997 tam obsadil v kategorii prózy čtvrté a v kategorii poezie třetí místo. První díl televizního cyklu o romských osobnostech s názvem Amare Roma (Naši Romové) byl v roce 1999 věnován právě jeho osobnosti.

Romské osobnosti ve fotografii, 1999, Hnutí R,
Jaroslav Balvín

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál