Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Ve Valašském Meziříčí dostanou Romové byty

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo letos v únoru Program na podporu bydlení. Na základě vyhlášení tohoto programu Demokratická aliance Romů ČR (DAR ČR) začala připravovat druhou fázi projektu na podporu bydlení – tak zvaný Dům na půl cesty II.

Aliance realizuje tento projekt v součinnosti spolu s Městským úřadem Valašské Meziříčí a Krajským úřadem ve Zlíně. Projekt má za cíl vybudovat devět bytových jednotek ve Valašském Meziříčí v lokalitě Pod oborou pro tzv. sociálně vyloučené skupiny Romů. Má tak navázat na již dříve úspěšně zrealizovaný a dobře fungující Dům na půl cesty I, který pomáhá řešit bytovou situaci romské mládeži opouštějící v 18 letech dětské domovy, dále pak sociálně slabým mladým lidem a mladým rodinám v krizové situaci.
Zahájení tohoto programu bylo velmi náročná: koncem března měla být vypracována projektová dokumentace stavby, včetně stavebního povolení. Díky dobré spolupráci s Městským úřadem ve Valašském Meziříčí a Krajský úřadem ve Zlíně se podařilo v šibeničním termínu vytipovat lokalitu, vydat územní rozhodnutí, zpracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Vynaložené úsilí se vyplatilo. Stavební práce budou zahájeny už v září a stavba devíti bytových jednotek má být dokončena začátkem léta 2004.
Prostřednictvím Romano hangos děkujeme Městskému úřadu Valašské Meziříčí, Krajskému úřadu Zlín, zmocněnci pro lidská práva Janu Jařabovi a všem dalším, kteří se na tomto projektu podílejí.

PhDr. Petr Tulia
Demokratická aliance Romů ČR

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál