Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zasedání Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Již druhé zasedání Rady vlády pro záležitosti romské komunity se konalo dne 16. května, tentokráte v Kolodějích. Seznamujeme vás s nejpodstatnější částí jednání. Byla projednána a schválena zpráva o činnosti tehdy ještě Meziresortní komise za rok 2001.

Členové Rady byli seznámeni s konkurzy na podporu projektů integrace romské komunity, které proběhly na ministerstvu kultury a ministerstvu školství. Připomínáme, že bylo rozděleno 3,45 mil. Kč. Úspěšné projekty mohou očekávat peníze na realizaci do jednoho měsíce.

Byl kladně zhodnocen průběh semináře romských poradců ve Velkých Karlovicích, který se zabýval koncepcí romské integrace, transformací veřejné správy a postavením romského poradce, výsledky výzkumu problematiky bydlení a holobytů ve vztahu k romské minoritě, problémem romské lichvy a budoucností romských poradců po vstupu ČR do Evropské unie. Rada byla dále informována o aktuálním stavu obsazování míst romských koordinátorů u krajských úřadů. Zatím byla funkce krajského koordinátora zřízena v Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém a Zlínském kraji a v hlavním městě Praze. To znamená, že v sedmi krajích funkce zřízena zatím nebyla a není zcela jasné, zda v budoucnu bude. Bylo konstatováno, že ze čtyř výborů Rady byly ustaveny a zahájily práci dva výbory: a sice pro aktualizaci koncepce romské integrace a pro spolupráci se samosprávami.

Major Stanislav Daniel informoval o pilotním projektu pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru Policie ČR ve studijním oboru Veřejná správa. Podrobnosti k přijímání budou včas vyhlášeny.

Ivan Veselý, zakladatel Nadace Dženo, vystoupil s krátkou, ale důležitou informací o mezinárodních aktivitách této instituce a požádal Radu o dobrozdání, které by mělo dodat Dženo náležitou váhu a důvěryhodnost při jejich naplňování. (Na jiném místě přinášíme více podrobností o této aktivitě Dženo.)

V bodě různé byly proneseny dva závažné příspěvky: Matěj Šarközy, druhý místopředseda Rady, vystoupil s připomínkou protestující proti tvrzení, že neexistují romské organizace, kromě Athinganoi, které jsou schopny samy zajistit různé druhy činností z vlastních zdrojů při plnění úkolů kampaně proti rasismu, jak konstatuje informace o přípravě kampaně proti rasismu. V tomto bodě nebylo dosaženo žádného závěru.

S druhým návrhem jsem vystoupil já. Týkal se Chanova a jeho osudu. Svůj příspěvek jsem nazval Zbourat a rozehnat a již jsem o té myšlence psal v RH č. 7. Návrh tohoto projektu spočívá v odstranění dosavadního ghetta a v nové výstavbě obydlí nejen pro Romy, spojené s masivní výchovnou a sociální prací. Zdá se, že tato myšlenka byla přijata s pochopením, kupodivu největším ze strany zástupce ministerstva pro místní rozvoj. Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál