Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Policisté přednostně před lékaři a učiteli

Tak nám zase páni poslanci potvrdili, jak to doopravdy myslí: dali jednoznačně přednost policistům, dozorcům a hasičům. Odhlasovali jim zvýšení platů. Ne jen tak ledasjaké. Zvýšení je zhruba o 7000 Kč u každého z nich.
Lékaři, učitelé a vědci musí počkat a spokojit se s platy podstatně nižšími. Přesto oni tvoří elitu národa, oni posunují vývoj společnosti dopředu. Policisté, pokud soudím z toho, co se kolem děje, jsou spíše překážkou pokroku. Pravda, udržují aspoň status quo.

To už není jenom smutné, to už člověka, který v potu tváře pracuje také za podstatně nižší mzdu, nadzvedne. Nikdo netvrdí, že by tato skupina státních úředníků neměla mít uměřeným způsobem zvýšeny platy. Argument, že se rozevírají tzv. nůžky mezi příslušníky ministerstva vnitra a armádou, je přitažený za vlasy. Nerozevírají se snad tímto krokem nůžky mezi lékaři, vědci a učiteli a mezi policisty?
Pro občana je užitečné vědět, kdo s takovými návrhy přichází, a také způsob, jak je prosazuje.
Prosazuje je ministr Gross, což je pochopitelné. Horší je, jak to prosazuje a za jakých okolností: pohrozil demisí. Všichni mu ustoupili. Osobně si myslím, že je to morální vydírání ze strany pana ministra a ze strany poslanců ústupek, který není na místě. Jeho odchod bych pokládal za službu vlasti. Nezaznamenal jsem nic významného, za co bychom měli panu ministru děkovat. Spíše naopak, když pomyslím na policisty a jejich problémy. Gross prosadí vše bez ohledu na rozpočet a potřeby státu jako celku. Odpovědní ministři jsou bez šancí! I to stojí za pozornost.
Návrh prosazoval také vehementně šéf poslaneckého klubu Ibl, takto bývalý dozorce ve věznici. To je také pochopitelné. Hraničí to však s arogancí, co všechno si člověk s jeho minulostí může dovolit docela bezostyšně. Smutné je, že v klubu poslanců není nikoho, kdo by řekl stop. Jsou tací, ale je jich neskutečně málo.
Už je to tak. O životně důležitých věcech rozhodují spíše lidé, jejichž pověst není nejlepší, vzdělání povrchní, pokud vůbec, a morálka hanebná.
Ty nůžky, na něž se páni poslanci odvolávají, mimochodem rozevřeli strašlivě: mezi policisty a chudáky. Rozdíl činí pouhých 35 000 mezi nimi a na osobu. To vám přijde normální?
Při tom se nám to říká v čase škrtů v rozpočtu, při kterých si budeme všichni utahovat opasky. Kromě policistů, dozorců a hasičů ovšem. Doufejme, že se nedají aspoň korumpovat!
Na mě – a jistě nejen na mě, to má ten vliv, že bych nejraději rezignoval na vše a odešel do lůna přírody a vykašlal se na všechno. Vím, že to nejde a že bychom tím ustupovali právě té neomalenosti a aroganci, jakož i jiným výstřelkům, které nám naši páni poslanci připravují. Byla by určitě ještě větší a destrukčnější. Nezbývá než zaskřípat zuby a pokračovat. Světlé zítřky jsou stále v nedohlednu!

Karel holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál