Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Lichva ani drogy prý zlínské Romy nezasáhly

(Rh 15. května 2003) Na rozhovor s krajskou koordinátorkou romských poradců za Zlínský kraj Jiřinou Bradovou reagoval člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity PhDr. Petr Tulia následujícím textem:

Paní Bradové byla v rozhovoru položena otázka: Ve Zlínském kraji města funkce romských poradců nezřídila. Pokoušela jste se je přesvědčit?
Paní Jiřina Bradová nastoupila do funkce romské koordinátorky 1. ledna 2003 a od té doby, jak v rozhovoru uvádí: Jsem nedělala nic jiného, než objížděla starosty.
Pokud je mi známo, tato informace se nezakládá na pravdě. Do měst Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín jaksi zapomněla zavítat za proklamovaným účelem seznámení starostů těchto měst s možností zřízení funkce romského poradce. Přičemž v těchto městech je nejvyšší počet romských komunit ve Zlínském kraji. Paní Bradová by také měla vědět, že v Rožnově pod Radhoštěm byla od loňského volebního období zřízena městem funkce romského poradce na celý úvazek, kterou zastává paní Bc. Miroslava Somerová, která je velmi aktivní v řešení problémů týkajících se romské menšiny a spolupráce s ní je velmi vstřícná.
V odpovědi na otázku: Jak vidíte situaci v dalších místech kraje? se vyjádřila paní Bradová, že největší problémy s romskou komunitou jsou na Vsetínsku, a že zodpovědnost za tento stav nese má osoba, s kterou, jak tvrdí, nebyla schopná se zkontaktovat.
Na to, aby pochopila situaci ve Vsetíně, musela by toto město navštívit a seznámit se tam s konkrétními problémy místní romské komunity, která je velmi početná a má velké problémy s Romy, kteří emigrovali do Velké Británie a nyní se vracejí zpátky. Teď vznikají potíže s jejich bydlením a nezaměstnaností. Proč tedy opomněla navštívit při objíždění starostů starostu města Vsetín a oslovit tamní předsedy občanských sdružení?
Myslím, že náplní práce krajské romské koordinátorky by měla být hlavně spolupráce s romskými odborníky, zástupci romských nevládních organizací, s terénními a pedagogickými asistenty, s romskými poradci, se zástupci samospráv a státní správy. S nimi by se měla podílet na vytváření lepších podmínek života romské komunity a na vypracovávání koncepčních praktických materiálů, které se objeví hlavně v praxi. Romský koordinátor by měl mluvit a jednat o všech problémech otevřeně na všech úrovních státní správy a samosprávy v oblastech zaměstnanosti Romů, vzdělání Romů atd. Za nejdůležitější článek spolupráce považuji osobní komunikaci romského koordinátora s romskými občanskými sdruženími, která mají početné členské základny, a tudíž z této strany lze očekávat pozitivní výsledky v řešení problému romské komunity v dané lokalitě. Paní Bradová v rozhovoru uvádí, že přes veškeré úsilí se jí nepodařilo se mnou zkontaktovat. S tím nesouhlasím; pokud by projevila skutečný zájem, mohla se obrátit na kancelář Demokratické aliance Romů ČR (DAR ČR) nebo přímo na místopředsedu DAR ČR pplk. Stanislava Daniela, který bydlí ve Zlíně. Podotýkám, že její nástup do funkce krajské koordinátorky romských poradců jsem nezaregistroval. A to proto, že neproběhlo výběrové řízení na tuto důležitou funkci, a ani později jsem nebyl písemně ani jiným způsobem obeznámen se jmenováním Jiřiny Bradové do této funkce.
Domnívám se, že funkce krajského koordinátora romských poradců je natolik důležitá a náročná, že mělo být na tuto funkci vypsáno výběrové řízení, při kterém by se posuzovala schopnost, komunikativnost, kreativnost a také samozřejmě dosažené vzdělání přihlášených zájemců. Proč tedy byla jmenována bez výběrového řízení Jiřina Bradová, která při nástupu do funkce měla dosažené pouze základní vzdělání, když v tomto kraji máme vzdělané Romy, kteří měli v té době již ukončené středoškolské vzdělání a patřičné předpoklady tuto funkci úspěšně vykonávat?
Paní Bradová taktéž potvrdila svoji neprofesionalitu ve vykonávání této funkce šířením nepravdivých informací v romské komunitě, kde následně vyvstává zbytečné napětí a rivalita. Jedná se konkrétně o nepravdivé informování Romů o výši přidělené finanční dotace na mezinárodní hudební festival Romská píseň 2003; paní Bradová tvrdí, že DAR ČR byla přidělena dotace ve výši 530 000 Kč, ale skutečností je, že dotace byla pouze ve výši 350 000 Kč. Jistě si dokážete představit výsledek takového počínání mezi samotnými Romy. Tento případ mylného tvrzení může potvrdit pplk. Stanislav Daniel.
S předchůdcem paní Bradové, panem Ing. Šotem, probíhala informovanost a spolupráce na nesrovnatelně vyšší úrovni. Při svém nástupu do funkce ihned svolal jednání u kulatého stolu, ke kterému přizval zástupce romských občanských sdružení, asistenty, romské poradce Zlínského kraje, zúčastněným se představil a předložil návrh konkrétní spolupráce. Můžu konstatovat, že Ing. Šot vykonával práci krajského romského koordinátora na velmi vysoké úrovni, komunikace mezi ním a romskými občanskými sdruženími byla výborná a díky tomu měla spolupráce výborné výsledky. Navštěvoval osobně předsedy občanských sdružení a projednával s nimi konkrétní možnosti a cesty vedoucí ke zlepšení situace v romské komunitě, což považuji za nejdůležitější aspekt naší spolupráce.

PhDr. Petr Tulia
člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál