Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Stav žádostí o vydání osvědčení čs. politického vězně

Jedná se o osvědčení československého politického vězně ministerstva obrany podle zákona č. 255/1946 Sb., což je současně spojeno s jednorázovou dávkou od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Tato záležitost se rovněž projednávala na zasedání rady vlády 25. června. Zástupci ministerstva obrany na ní informovali:
Koncem roku 2002 obdrželo ministerstvo obrany (MO) během velmi krátké doby 6000 žádostí romských žadatelů o vydání tohoto osvědčení z titulu ukrývání v průběhu 2. světové války. MO přišlé žádosti zaevidovalo a roztřídilo. Žádosti docházejí nadále i letos a MO jich eviduje již 7000. V současné době jsou v řízení. Převážná většina jich však neobsahuje náležitosti nezbytné k rozhodnutí o vydání osvědčení. Tento proces má přesná pravidla, která se nekryjí s pravidly pro přiznání platby u ČNFB (Českoněmecký fond budoucnosti). Nelze tudíž slevit z požadavku přesného určení data počátku a konce ukrývání a MO bude tyto informace vyžadovat i nadále. MO nyní rozesílá návodný dopis, jak vyplnit typizovaný formulář. Požadované informace jsou dány zákonem č. 255/1946 Sb. Bez novely zákona se na něj nelze dívat žádným jiným způsobem. Tento zákon je mnohem přísnější než zákon č. 261/2001 Sb., kterým se posuzovaly žádosti o odškodnění v rámci ČNFB.
Zástupci MO považují za ne zbytné provést nové školení, kterým se požadavky upřesní. Většina podaných žádostí trpí tzv. důkazní nouzí, což jinými slovy znamená, že žadatelé doložili potřebné údaje velmi nepřesně a s nedostačujícím průkazným svědectvím. Žadatelé většinou neví, jak zákon definuje ukrývání a jaké podmínky jsou v něm stanoveny. MO má velmi podrobný přehled o pohybu fronty v průběhu celé války, avšak ukrývání zdaleka nesouvisí pouze s pohybem fronty. Při tom MO je velmi nakloněno osvědčení vydávat, pokud se setká se souborem listin, které něco dosvědčují a je zřejmé, že nejde o podvrh.
Věc byla na zasedání Rady vlády pro záležitosti romské komunity uzavřena s tím, že v září bude uspořádán pracovní seminář k tomu, aby romští žadatelé mohli své žádosti doplnit potřebnými doklady i přesnějšími údaji.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál