Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nová podoba programu odstraňování sociálního vyloučení v roce 2004

Po špatných zkušenostech s administrací a distribucí finančních prostředků vyčleněných v letošním roce na odstraňování sociálního vyloučení Romů, dojde snad v roce 2004 ke zlepšení.

Předkládáme vám schválený návrh Usnesení Rady vlády pro záležitosti romské komunity, který určuje postup ve vztahu k finančním prostředkům vyčleněným z rozpočtu na rok 2004 na programy:
předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků ve výši 30milionů,
doplňkový program podpory terénní sociální práce ve výši 10 milionů korun.
1. Finanční prostředky budou alokovány v kapitole Všeobecná pokladní správa.
2. Program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků: kancelář Rady provede administraci včetně vyhlášení a výběru v souladu s dohodou s MPSV. Rada doporučí převedení finančních prostředků do rozpočtové kapitoly MPSV, které poukáže žadatelům na základě doporučení výběrové komise finanční prostředky.
3. Doplňkový program podpory terénní sociální práce: bude postupováno jako doposud, to je administrátorem bude kancelář rady a poskytovatelem dotace bude ministerstvo financí.
Doufejme, že tímto postupem se dostanou finanční prostředky adresátům včas tak, aby program mohl být realizován již alespoň na konci 1. čtvrtletí roku 2004. Hlavní je, že o tom již nebudou rozhodovat krajské úřady nebo radnice samospráv, které o tento program mnohdy ani neprojevily zájem.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál