Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  ČT připravuje pořad pro menšiny

PRAHA (red) – Nový televizní pořad zaměřený na kulturní zvyky a zvláštnosti má v budoucnu vysílat Česká televize (ČT). Půjde o dvacetiminutové relace vysílané v týdenním cyklu, které budou určeny pro menšiny i většinovou společnost.

ČT přizvala k přípravě koncepce pořadu zástupce romské, židovské, slovenské, bulharské, maďarské, německé, polské, rusínské, ruské, řecké a ukrajinské menšiny. O koncepci nového projektu nyní jedná pracovní skupina programového ředitele ČT pro otázky národnostně menšinového vysílání. K představě, kterou prozatím ČT předložila k diskusi, mají jednotliví představitelé výhrady a pokládají ji za příliš širokou a obecnou. „Je například zbytečné, aby se pořad zaměřoval i na Čechy žijící v zahraničí,“ poznamenala zástupkyně slovenské menšiny Naďa Vokušová. Podobný postoj zaujímá Tomáš Kraus, který ve skupině reprezentuje židovskou komunitu, a Jarmila Balážová, jež zastupuje Romy. Zastávají názor, že na téma Čechů v zahraničí by byl vhodnější samostatný pořad, a proto požádali dramaturgyni Martu Svozilovou, aby navrhovanou koncepci přehodnotila.
Další výhrady se zaměřují na to, že by pořad připravovalo ostravské studio ČT. Většina organizací hájících zájmy národnostních menšin totiž sídlí v Praze a ostravský televizní štáb by tedy musel jezdit natáčet do Prahy, což by natáčení zbytečně prodražovalo.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál