Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mezinárodní projekt romské integrace

Desetiletí integrace Romů je mezinárodní projekt, který se má realizovat v letech 2005 až 2015. Jeho realizaci iniciovala nadace Open Society amerického finančníka a filantropa George Sorose. Místopředseda vlády Petr Mareš po setkání se Sorosem v Budapešti řekl, že Česká republika se k realizaci projektu připojí.

Síť nadací Open Society pracuje téměř ve všech postkomunistických zemích; zvláštní pozornost věnuje Romům. V Budapešti, kde sídlí evropská centrála Open Society Institute byl již v roce 1996 otevřen zvláštní grantový program pro posílení činnosti romských organizací a proromských aktivit. Roma Participation Program /RPP/ poskytuje podporu neziskovým organizacím v oblasti organizačního rozvoje, rozšiřování kapacit a posilování lidských zdrojů. Součástí nadací Open Society je také Central European University (Středoevropská universita), která poskytuje studium nejen ekonomických, ale také společenských a humanitárních vědních oborů. Národní nadace Open Society Fund Praha poskytuje podporu především v oblasti vzdělávání romské populace, například poskytováním stipendia romským studentům středních a vysokých škol, podporuje realizaci projektů v oblasti kulturního rozvoje, vzdělání, terénní sociální práce a dalších aktivit směřujících k integraci Romů do společnosti. Při nedávném zasedání OBSE ve Varšavě G. Soros poukázal na nutnost rozvoje vzdělání romské populace a zároveň zdůraznil, že je nezbytné zlepšovat sociální podmínky Romů. Podle Sorose je otázka vzdělání a sociálních možností provázána, a nelze dosáhnout úspěchu v rozvoji vzdělání tam, kde k tomu nejsou potřebné sociální podmínky. Vláda ČR má vlastní koncepci romské integrace a získané zkušenosti z její realizace mohou být velice přínosné pro připravovaný mezinárodní projekt. Místopředseda vlády a předseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity Petr Mareš předložil vládě materiál o plnění jejího usnesení, které se týká integrace romských komunit. Z tohoto materiálu vyplývá, že největšími překážkami integrace Romů do společnosti jsou chudoba, diskriminace a sociální vyloučení romských komunit. Zkušenosti potvrzují, že tyto problémy se dotýkají Romů ve východní, střední i západní Evropě, což zna mená, že je žádoucí, aby se tyto problémy řešily v celoevropském kontextu. Iniciativa Sorose a jeho nadace je významným impulsem evropskému společenství k tomu, aby se postavením téměř patnáctimilionového národa začalo seriózně a odpovědně zabývat. Vyjádření vicepremiéra Mareše o tom, že ČR se připojí do realizace mezinárodního projektu Desetiletí integrace Romů, je povzbudivá. Součastně je to výzva, abychom se seriozně připravili na účast při realizaci projektu.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál