Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Úkoly by to byly impozantní

Redakce Romano hangos obdržela návrh Usnesení vlády Slovenské republiky. Vyjímáme z něho několik zajímavých bodů:

Ministrovi práce a sociálních věcí se ukládá vypracovat program řešení sociálních problémů romských komunit. Ve spolupráci se zplnomocněnkyní vlády SR pro romskou komunitu vypracovat zprávu o dosahu a účinku změn sociálního systému na romské komunity, které žijí ve vybraných osadách v návaznosti na Komplexní rozvojový program romských osad.
Ministrovi školství se ukládá vypracovat a předložit koncepci integrovaného vzdělávání romských dětí a mládeže, včetně rozvoje středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. Připravit dostatečný počet pedagogů vyučujících v romském jazyku. Ministrovi kultury se ukládá poskytnout příspěvek na vydávání aspoň jednoho romského periodika.
Řediteli Slovenské televize a Slovenského rozhlasu se ukládá zabezpečit pravidelné televizní a rozhlasové vysílání romského magazínu ze tří regionů v týdenní periodicitě.
Většina těchto úkolů má termín do podzimu. Jsou to úkoly impozantní. Počkejme si však, zda je vláda skutečně přijme a pak sledujme, jak ty úkoly budou plněny. Klobouk dolů, kdyby se podařilo něco z toho splnit do deseti let.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál