Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jak přispět k soužití Čechů s Romy (4)

Co by měli činit Romové? Obrození a povznesení Romů (tak aby zasáhlo každý kout republiky) nepokvete v izolaci, ale vyžaduje spolu se vzděláním vzájemnou komunikaci, vlastní nové a odvážné mluvčí (šiřitele – světlonoše), dobré příklady a také to, co je mnohým Romům vzdáleno – spojení s dobrými názory a „novinkami“, které přináší romský tisk a romská vysílání rozhlasu a TV.

Proto je třeba, aby přibývalo Romů, kteří nejen budou číst Romano hangos (nemluvě o měsíčnících), ale také si jej předplatí a budou také pravidelnými posluchači romských pořadů. Samozřejmostí je udržovat romštinu a romskou kulturu i pomocí kurzů. Romští rodiče musí přidat v péči o budoucnost a dobré vzdělání svých dětí jejich účastí v přípravné třídě nebo mateřské škole od pěti let a následně absolvováním základní školy. Do přípravy patří i děti s odkladem. Mimořádně důležité je, aby si rodiče konečně uvědomili, že bez vyučení nebo dalšího studia jejich děti nemají šanci na slušný budoucí život! Proto je potřeba, aby se včas radili na úřadu práce o volbě povolání (učiliště).
Současná situace vyžaduje, aby si romské komunity osvojily účinnější způsoby spolupráce s orgány města. V první řadě jde o sestavení určité romské reprezentace, která bude menšinovým partnerem města. Působnost občanského sdružení je při tom značnou výhodou. Osvědčil se typ neformálního orgánu v podobě městské romské rady, která zahrnuje zástupce všech romských organizací, představitele hlavních rodů a zástupkyni romských žen. Nověji může nést název koalice. Městský úřad potřebuje, aby jednání s ním vždy vedl stálý a uznávaný představitel romské reprezentace. V rámci vyjednávání je dobré střízlivě vážit možnosti a působit důvěryhodně. Tento orgán by měl dávat městskému úřadu návrhy na schopné Romy do komisí rady města, kteří by ale měli být zároveň zárukou, že budou do schůzí důsledně docházet. Úspěšná činnost v komisích je základním předpokladem další dráhy romského komunálního politika, která (po získání důvěry některé politické strany) může vést do městského zastupitelstva. Romská reprezentace by měla vybrat také moudrého zástupce s autoritou a doporučit jej do smírčí komise k řešení konfliktů. Město ocení, když Romové nebudou jen klást požadavky, ale budou také spolupracovat na řešení problémů. Chytří a nadějní romští zástupci vědí, že se musí hodně učit (například zpracovávat dobré projekty).
Před Čechy i Romy je ještě cesta dlouhá a nesnadná. Měly by nás při ní provázet zásady tří T: tolerance, trpělivost a trvalé úsilí!

Jaromir Stibic, předseda správní rady fondu Romane čhave

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál