Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  IOM rozděluje humanitární pomoc

PRAHA – Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) byla celosvětově určena k realizaci humanitární pomoci starým a potřebným lidem na základě rozhodnutí soudu ve sporu obětí holocaustu vůči švýcarským bankám.

Pomoc je určena pro staré a potřebné lidi, kteří přežili nacistickou perzekuci, protože byli považováni za Romy, Svědky Jehovovy, fyzicky či mentálně handicapované nebo homosexuály. Dohoda o vyrovnání se švýcarskými bankami určila pro tyto humanitární programy 10 milionů USD.
Dále bylo dle německého nadačního zákona určeno 24 milionů DEM na sociální programy ve prospěch Romů a Sinti, kteří byli obětmi národněsocialistického bezpráví v rámci Programu odškodnění za nucené práce. Realizací těchto programů byla také pověřena IOM. V České republice se realizují humanitární a sociální projekty pro Romy a Sinti. IOM Praha Mezinárodní organizace Praha koordinuje tyto programy v rámci České republiky, program zde běží od ledna 2002.
V rámci tohoto programu si k IOM mohou různé romské i proromské organizace – NGO, podávat projekty, jejichž jediným cílem je distribuce humanitární a sociální pomoci vymezené skupině lidí. IOM Praha pomoc osobně nedistribuuje. V České republice si doposud podalo žádost o projekt sedm organizací a z toho již tři projekty běží.
V rámci realizovaných projektů je nabízena celá škála pomoci pro staré lidi od distribuce potravin, oblečení, přes provoz komunitního centra a klubu pro staré Romy až po sociální poradenství. Projektové aktivity jsou většinou vázány k určité lokalitě a možnostem realizátora projektu.
Druhy humanitární a sociální pomoci: potraviny, zdravotní či dentální péče, domácí péče, výpomoc v zimním období, naléhavá jednorázová finanční výpomoc (např. zaplacení nájemného či poplatků v případech, kdy hrozí vystěhování, odpojení elektřiny, plynu apod.), výpomoc v ošacení, sociální asistence, právní poradenství, zejména v souvislosti s probíhajícími kompenzačními programy, podpora stávajících humanitárních či sociálních programů, další způsoby pomoci dle individuálních potřeb, které musí být předem projednány s IOM a schváleny donory.
Projekt v současné době realizuje a pomoc v různých formách distribuuje společnost Člověk v tísni, Liga na pomoc romským obětem války, DROM.

Pavlína Filipová, IOM

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál