Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Komunitní práce v Chanově

Od ledna běží v mosteckém Chanově projekt komunitního centra, jehož hlavním cílem je pomáhat klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Finančně je podpořen státní dotací a také grantem Nadace rozvoje občanské společnosti. Vedoucím projektu je Milan Sivák, který pro tuto práci získal profesionální přípravu v době své osmileté působnosti pracovníka sociálního odboru města Mostu.

Každodenní práci v komunitním centru zajišťuje šest zaměstnanců, kteří byli proškoleni a rekvalifikováni v době, kdy je úřad práce evidoval jako uchazeče o zaměstnání. Nyní pracují v centru v rámci veřejně prospěšných prací a podle Milana Siváka jsou nesmírně přínosní. Věkový průměr 18 let navíc dává tušit, že jsou to mladí lidé s velkou perspektivou.
„Z dosavadních výsledků práce soudím, že mezi lidmi v Chanově dochází k určitému pozitivnímu posunu. O naši práci a služby projevují zájem a toho si velice vážíme. Snažíme se, aby veškerá naše činnost byla transparentní a otevřená včetně financování,“ řekl Sivák. Domnívá se, že právě kvůli nedostatečné průhlednosti dříve selhaly v Chanově mnohé aktivity. Většinou to byly snahy „z venku“, v nichž se místní stali pouhým objektem. Řešit tak hluboké problémy jako je bydlení, nezaměstnanost, volný čas dětí a mládeže atd., prostě nelze na dálku. „Je to každodenní práce s konkrétními lidmi, kterou může dělat pouze ten, kdo tady žije, zná prostředí, lidi, možnosti a mnoho dalšího. Musí mít autoritu tady i na úřadech,“ vypočítával dále vedoucí projektu.
Velmi důležitá je podle jeho názoru také změna v politické vůli k řešení záležitostí a problémů Chanova. Nedávno se o tom přesvědčil při návštěvě Chanova a Mostu předseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity Jan Jařab. „Všechny tyto změny potřebujeme k tomu, abychom mohli postupně ovlivnit situaci v bydlení. S tím souvisejí také opravy a údržba bytového fondu, tedy zkvalitnění úrovně bydlení. Vlastník bytů, což je město Most, na základě dohody s dlužníky našel systém, který umožňuje splácení dluhů, ale částky jsou příliš vysoké, takže to vyžaduje čas. Velmi pečlivě tuto oblast sledujeme, což přispívá k vytváření atmosféry důvěry,“ vysvětlil Milan Sivák. Velký důraz kladou v Komunitním centru na práci s dětmi a mládeží, protože v posledních letech dramaticky přibylo závislostí na drogách. Spolupracují přitom s vedením školy, odborníky i dobrovolníky. „Zatím máme z čeho dělat a věříme, že vydržíme co nejdéle. Všechno závisí na tom, kolik se nám podaří získat peněz, abychom lidem zaplatili za jejich práci, poskytli jim odpovídající zázemí a mohli uskutečňovat to, co je v Chanově potřeba. Už teď jsme si získali důvěru i podporu, a to není zas tak málo.“

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál