Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Dena mange vaš o čačipen?

Pal amari romaňi čhib pes vakerel, kaj hiňi bari šukar, barvaži, kaj pes pal late namušinas te ladžal, kaj šaj keras andre late baripen. Hin oda baro čačipen, aže avka vakeren ča ola manuša, so kamen le Romenge te šigitinel, the ola džene so kamen kaj e romaňi čhib te na našžol.

Ko džanel lačhes romanes te vakerel, ta imar mušindža te prindžarel, kaj pes naši dovakerel savore Romenca bo but džene vakeren avrestar, inakhšeder. O Roma pašal o ungrike hraňici pes phares dovakeren romanes le Romenca pal o vichodos, hijaba hoj dživen jekhetane pro Čechi. Hin len, aže bari bacht, akor sar peske naachažon ta šaj pes dovakeren slovaňika, abo čechika. Kale duj čhiba hine sar pheňa, but pre peste maren, maj dičhon avri sar jekh, ta the aver. Kada naši te phenel pal amari romaňi čhib, avrestar vakeren o vlachike Roma, avrestar o ungrike, zapadňara, o vichodňara, o čechika Roma u le Sintenge nane imar calkom so te achažol. Meksa goreder hin te achažol romaňa dumake akor sar hiňi pisimen andro romane novinky, andro romane časopisi, abo andro romane knižki.
Nane but novinara so džanen te pisinel romanes, aže mek olendar so hin, ta dojekh pisinel inakšeder u vareko pisinel avka, kaj leske naši te achažol. Aver hinke pisinen nalačhes anglo da, kaj naskloňinen, aňi načasinen, hin lenge jekh andre savo rodos pisinen, či andro muršikano, abo andro džuvžikano. Pal lengro pišišagos hin te prindžarel kaj o člankos pisinde perši čechika u až pažis les prethode andre romaňi čhib. Tiž man imar rakhžom oleha, hoj pal o člankos prindžardžom kaj oda manuš ko les pisindžas, aňi nadžanel so pisindža. Meksa goreder pisinen dzektore amare basnika, varesavenge nane imar calkom te achažol, manuš mušinel te preginel e čechiko verzija, kaj te džanel so kamža o basňikos te phenel. Aže sar vakeren, ta moneki lačhes hin lenge te achažol. Talam but manuša pre mande chana choži anglo da so pisinav, aže te ginena dureder ta talam mange dena korkore vaš o čačipen.
Te lava ča jekh romano lavoro, napriklad madara, ta kale lavores hin bari historija. Sar mange phenelas miri daj: „Madara,“ ta lakre jakha manca vakerenas, phenenas mange, „tu sal mro čhavo, chav tro jiloro.“ Paš oda man mek pohlaskinlas pal o šero, lelas man andre angaži he čumidelas man. Pažis man imar nadaravas ňisostar, čujinavas bari istota, džanavas hoj pes mange ňič naačhela. Aleha kamav te phenel oda, hoj e romaňi duma hin mande andro rat, dojekh lavoro bares čujinav, hin les paš mande bari cena.
Aver pristupos ki e romaňi duma hin varesaven lingvisten so sikhžile amari čhib, džanen moneki lačhes te vakerel, aže načujinen amara dumaha avka sar amen o Roma. Aže musaj te phenel kaj amara dumake šigitinen, den la godži, vazden la upre, keren lake e gramatika, den andro poradkos o pravopisis. Kamen kaj amari duma te ačhel žužo romaňi, nakamen andre te thovel cudze lava, napriklad roden lava sar te phenel občanos, premjeris, supermarketos, abo seknd hend. U sar roden neve lava ta keren len le romanendar, napriklad: občanos – themutno, themeskero, ňiposkero, kheratuno. Sa bi avelas mištes, aže me phenav kaj aňi jekh lav nane ajso presno kaj leske te achažuvav avka sal le laveske občanos.
Me duminav avka: te imar kamas te thovel kole neve lava andre amari čhib so kamen o lingvisti, ta raňeši mi ačhel o phure občan – občanos. U te kamas te rakhel nevo lav pro občanos, ta me mange gondožinav kaj bi avelas nekhfeder talam te thovel calone themutneskro lav, občanoscitizen. Avka hin pisimen andro pasos, the andre aver mezinarodna žila, the dokumenti. U kola neve lava napriklad premjeris, supermarketos abo seknd hend bi kamenas te ačhel avka sar hine bo oda hin tiž themutne (mezinarodne) lava.
U so kaleha savoreha kamav te phenel? Amari romaňi čhib hin moneki šukar, nakampel la te džungažarel. Šoha ňigda mange naavla pre kedva o titulos andro romano časopisis Romano voďi, aže te avela Romaňi voďi, ta pre kada priačhav. Sar šunav te vakerel phure manušen, ta o jilo mange pukinel, amari duma, amari čhib, hin bari rajkaňi, paivaži, barikaňi, ajsi hin pro svetos ča jekh amen le Romen.

Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadiožurnál

Radiožurnál