Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Luhačovice: První seminář o romském jazyce

Ve dnech 12. až 14. června uspořádalo Společenství Romů na Moravě jako vydavatel periodika Romano hangos a ve spolupráci s vydavatelstvím Amaro gendalos, v Luhačovicích seminář o romském jazyce.

Sešli se na něm špičkoví odborníci, zabývající se romštinou profesionálně, redaktoři romských periodik a tzv. romští mluvčí, tedy ti, kteří mají romštinu jako svůj první a mateřský jazyk.
V průběhu semináře se ukázalo, o jak užitečnou a významnou akci v rámci podpory identity Romů šlo. Poprvé v historii, když pomineme podobné pokusy již za časů Svazu Cikánů Romů, se sešly takovéto skupiny, aby společně hledaly cestu ke standardizaci jazyka a kodifikaci jeho pravopisu. Ukázalo se, že to není vůbec jednoduchá a jednoznačná záležitost.
Zejména hledání nových romských výrazů pro pojmy, které se v moderní společnosti objevují, je obtížná a těžce řešitelná věc.
Účastníci dospěli k názoru, že přirozený duch romského jazyka, jehož nositeli jsou romští mluvčí, by neměl být v žádném případě narušován umělými a nelogickými výrazy odporujícími tomuto duchu.
Závěry semináře budou shrnuty ve sborníku, který se však stane teprve prvním krokem k další diskusi, která musí permanentně pokračovat na stránkách tisku i v jiných médiích.
Jisté je, že v používání romského jazyka není možno připustit anarchii, přitom však nelze bránit přirozenému rozvoji a obohacování jazyka při živém používání.
Tento proces je vpravdě buditelským a obrozenským procesem. Nezapomeňme, že Romové si až dosud předávali informace pouze ústním podáním, vlastně po celá staletí. Literární a písemný projev se objevuje intenzivněji teprve posledních deset let.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál