Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jarminakre prajta – Holubki

4 bare jarminakre prajta, 200 g maľimen mas šaj avel (balano, kachňalo), 2 gonore riskaša (pretaďi), paradajkovo protlakos, kečup, oľejis, purum, lon, papros, hladko jaro pre zatrepka, 1 jandro.

Jarminove prajta thovas avri the sparinas andro kerado paňi.
Andro maľimen mas čhivas lon, papros, the o jandro. E riskaša thovas avri andro tato paňi, čhivas avri andal o gonore le premišinas le meľimen maseha. E smes rozďelinas pro 4 kotera, save thovas andro maškarjarminakre prajta. Sako jekh jarmin zabandžaras andre, kaj amenge te na perel avri pal o seri. Pro oľejis peske pražinas e purum u paľis thovas o jarmina upral. Čhivas paňori, ajci kaj o prajta te avel tel o paňi, mukhas tele chip te tasavel. Kajte thovena balano mas ta tasavel pes 3 ora. Kajte thovena kachňakro mas ta tasavel pes 1 ora. Das peske pozoris pro paňi, kaj te avel amen pomištes omaška. Kaj te imar kovle o jarmina las len avri andale piri, andre piri kaj hin e omaška pridas o paradajkovo protlakos, mukhas te zatadžol. Andro čaroro rozkeras o hladko jaro the paňori. Kaja zatrepka čhivas andre piri. Pal kada rakinas pale o jarmina andre piri imar hin o chaben tado.
Te ačhola tumenge o cikne prajta, čhingeren pro koterora the čhiven andre piri, mukhen te tavel oda savoreha.
Kija šaj chan: kalo maro, knedľikos, riskaša.

Lubomíra Olahová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál