Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Byla to past!

Výběrová komise, která se sešla na ministerstvu školství (MŠMT) počátkem května, rozdělovala částku dvou milionů korun, určených pro program integrace Romů, a to na základě předložených projektů. Nejrůznější nevládní organizace, nejenom romské, od těch největších až po zcela miniaturní, předložily 87 projektů. Výběrová komise stála před úkolem „vytrhnout z dlaně chlup, který tam není“.

Komise přijala hodnotící princip podpořit rozumné projekty, u nichž bylo možno vystopovat užitečný vstup do romské komunity, odpovídající programu integrace Romů, nejvíce však na přímé vzdělávací a výchovné aktivity dětí. Pro úplnost dodávám, že projekty na kulturní aktivity byly již před tím projednávány na Ministerstvu kultury ČR, kde se podobně rozdělovala částka pouhého 1,45 mil. Kč.

Rozborem jsem zjistil tyto údaje: Z 87 předložených projektů bylo podpořeno 36 projektů. Projektů podpořených částkou od 15 000 do 50 000 bylo 24 a tím vyčerpaly částku 841 000 Kč. Projektů podpořených částkou větší než 50 000 do 100 000 bylo 10 a byla vyčerpána částka 645 000 Kč. Pouze dva projekty byly podpořeny částkou větší než 100 000 do 300 000, při čemž bylo vyčerpáno 514 000 Kč.

Co k tomu říci? Především to, že výběrová komise si nemohla počínat za dané situace jinak. Pracovala usilovně po dobu osmi hodin s vnímavostí pro spravedlivé a objektivní posouzení. Nemohla však zabránit disproporci mezi velkými romskými organizacemi, které plní program integrace komplexně, do značné míry profesionálně a na prostoru celostátním nebo regionálním při zastřešení jiných lokálních organizací a malými, lokálními organizacemi, které se většinou soustředí na jediný úkol.

Ukazuje se, že MŠMT, jako vládní instituce by měla rozdělovat finanční prostředky pro větší projekty s celostátní působností. Konečně by také měla více času na včasnou administraci těchto projektů a na případnou kontrolu jejich plnění, což se původně předpokládalo. Nyní má tedy k hodnocení 36 projektů, je to sice úspěch proti předcházejícímu roku, ale takto to nelze do budoucna činit. Na projekty lokální a malé by měla být vyčleněna částka zvláště a rozdělena např. dle vyšších územně správních celků. Zdá se, podle již dosažených zkušeností, že lokálně by měla být vyčleněna částka do výše 1,5 mil. Kč, celostátně aspoň 2 až 2,5 mil. Kč. Tedy 3,5 až 4 mil. celkem, což věru není mnoho. Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál