Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Menšiny v Evropě

Občanské sdružení RAJE, Regionální evropské informační středisko, IQ Roma servis, Eurion a Fórum městských částí pořádaly 12. června, den před referendem ke vstupu do Evropské unie, v Muzeu romské kultury v Brně besedu na téma Menšiny v Evropě, nazvanou také „Aven te phučel so amen užarel andre Evropska Unia“. Vystoupili na ní Jan Přenosil a Martin Giňa z IQ Roma servisu.

Sešlo se dvacet romských aktivistů, které zajímaly výhody i nevýhody vstupu ČR do EU. Jan Přenosil je informoval o přístupové smlouvě a jejích podmínkách, vysvětlil, co se stane s českou společností, budouli občané hlasovat pro vstup, nebo ne.
V živé diskusi poté zazněly například názory, nechceme žít jako Romové ve Španělsku nebo v Německu na okraji společnosti“. Dotazující tím měli na mysli olašské Romy a to, že by čeští Romové k nim měli být přirovnáváni. Debatovalo se rovněž o tom, co se stane s českými Romy v emigraci, budouli vráceni zpátky. Obavy byly také z nezaměstnanosti a z vývoje školství v ČR. Z odpovědi vyplynulo, že změny se dotknou jen středního a vysokého školství (tedy nikoliv základních škol): zájemci budou mít možnost studovat v zemích Evropské unie. Vše záleží na vypracování projektů, které by měly být dotovány z fondů EU. Besedující se shodli na tom, že i pro Romy je vstup ČR do EU užitečný.

Irena Růžičková, SRNM
Foto: autorka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál