Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Čeští vzdělanci o Romech vědí málo

PRAHA (red) – Čeští vzdělanci mají o svých romských spoluobčanech chabé znalosti. Vyplynulo to z ankety mezi představiteli veřejného života, kterou zorganizovala Společnost přátel časopisu Romano džaniben.

Většina z nich sice ví, že Romové pocházejí z Indie a má určité povědomí o době jejich příchodu do střední Evropy i o osudu během fašistické okupace. Jen malá část však dokáže říci, kdy Romové začali žít usedlým způsobem života nebo vyjmenovat některé zvyky této menšiny. Velmi slabé jsou také znalosti o tradičních romských řemeslech a umělcích.
Na otázky odpovědělo zhruba 50 lidí, u nichž se obecně předpokládá vyšší úroveň znalostí, například vysokoškolský profesor, ekonom, biskup, manažer, lékař, člen vlády či senátor. Výsledky ankety potvrdily, že celkový stav znalostí majority o romské kultuře je opravdu velmi chabý, uvedl Peter Wagner z anketu pořádající společnosti. „Z reakcí dotazovaných lidí v průběhu rozhovoru bylo znát, že se za svou neznalost stydí,“ dodal. Pouze necelá třetina z nich byla ochotna zveřejnit kromě profese i své jméno.
Znalost romských reálií není podle Wagnera součástí obecně uznávané vzdělanosti, zatímco například znalost hlavního města Peru nebo doba občanské války v USA ke standardu patří.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál