Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Tradiční a současná romská hudba

Stalo se již tradicí, že vystoupení romských kapel na světovém romském festivalu Khamoro provázejí odborné semináře. Jsou jeho integrálním doplňkem, který se snaží na odborné úrovni (ovšem určené nejen úzkému okruhu odborníků) představovat a diskutovat témata, která jsou aktuální ve vztahu k romské tematice.

Oproti loňským společensky angažovaným tématům (vzpomeňme diskusi k problematice Postavení romských žen ve společnosti) byly dva z letošních tří seminářů zaměřeny zcela nově na romskou hudbu, která představuje pro majoritu významný znak romské komunity, a genocidu Romů za 2. světové války, která je naopak stále fenoménem téměř neznámým. Pondělní seminář Tradiční a současná romská hudba – Hudba Romů na přelomu tisíciletí moderovala muzikoložka Zuzana Jurková. Její úvodní vystoupení vycházelo z vlastních výzkumů v terénu i ze studia starých nahrávek. V roce 2001 připravila CD Nejstarší terénní nahrávky hudebního folkloru olašských Romů z České a Slovenské republiky, z audio sbírek Evy Davidové. V dopolední části semináře zazněla zajímavá sonda do hudebnosti Romů v prostředí střední Transylvánie z úst Speranta Radulescu. Kosovští Romové se svými hudebními tradicemi a inklinacemi k novým stylovým směrům byli představeni v dokumentu Kosovo očima místních romských hudebníků. Jana Belišová ze Slovenska referovala o realizaci svého projektu, jehož cílem bylo vydání knihy a CD se starodávnými, tradičními romskými písněmi. Katalin Kovalcsiková z Maďarska pohovořila v referátu, který byl doprovázen zajímavými autentickými audioukázkami, o hudbě Romů v Maďarsku, v minulosti i současnosti.
Odpolední část otevřela živým hudebním vstupem Ida Kellarová, která se rovněž ujala moderátorské role. Poté vystoupil Petr Dorůžka, náš přední odborník na worldmusic, s příspěvkem Menšiny baví menšiny. Pavel Klusák představil výjimečnou osobnost Django Reinhardta v referátu Djangova kytara: čí hlas? Oficiální část seminářů uzavřel skladatel a muzikolog David Toop z Velké Británie. Zamyslel se mj. nad novými fenomény v hudbě, zvláště v souvislosti s novými technologiemi a médii.

Ilona Lázničková,
Tomáš Šenkyřík
Muzeum romské kultury

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál