Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Humanitární a sociální pomoc

PRAHA (red) – Romové, kteří se narodili před 9. květnem 1945, mají šanci na získání sociální a humanitární pomoci. V České republice z pověření mezinárodní organizace pro migraci zajišťuje poskytování pomoci Liga na pomoc romským obětem války.

Prostředky na program Sociální a humanitární pomoc Romům v ČR poskytly Německá nadace v rámci programu Připomínka, zodpovědnost a budoucnost a na základě dohody o vyrovnání Fond švýcarských bank. Částka určená k přímé sociální podpoře pro jednoho příjemce je vypočítána na 112 USD. V rámci programu se neposkytuje přímá finanční pomoc. Sociální a humanitární asistence může být poskytnuta jako potravinová pomoc, zdravotní a lázeňská péče, sociální péče či v oblasti právní.
Tato sociální a humanitární pomoc není poskytována jako odškodnění za nacistickou perzekuci a není na ni právní nárok. Výběr žadatelů provede Liga na pomoc romským obětem války. O pomoc lze požádat na adrese: Liga na pomoc romským obětem války, Koněvova 35, 130 00 Praha 3. Telefon: 721 704 100.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál