Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sterilizace v agendě EU

Existenci a statut Evropské kanceláře pro informace o Romech (Erio) již uznala i belgická legislativa. Podle tiskové zprávy Erio vydal Jan Marius Wiersma, socialistický poslanec, který v Evropském parlamentu zastupuje Nizozemsko, prohlášení týkající se slovenského referenda o vstupu do EU.

V něm mimo jiné zmiňuje i skutečnost, že na Slovensku údajně dochází k nucené sterilizaci romských žen. Obrací se na slovenskou vládu a žádá ji, aby zvážila doporučení a závěry učiněné britskou poslankyní Christine McAffertyovou, které budou aktuální obzvlášť po zveřejnění výsledků vyšetřování.
Christine McAffertyová ve svém prohlášení o reproduktivních zdravotních právech a údajné sterilizaci romských žen na Slovensku prohlásila, že „Evropská unie by měla vytvořit zvláštní fond určený ke zlepšení životních podmínek Romů v Evropě.“ Erio podporuje její návrh a žádá Evropskou komisi, aby podnikla potřebné kroky.
Erio je nadevropská organizace, jejímž cílem je rozšíření politické diskuse o Romech, zejména poskytováním faktických, propracovaných informací a propagací práv Romů v rámci celoevropské společnosti. Výkonná ředitelka Erio Angela Kocze vyjádřila svou radost nad skutečností, že poslanci Evropského parlamentu se přiklánějí k tomu, aby romská otázka zůstala v jejich agendě. Romské komunity jsou totiž i nadále podrobovány institučnímu rasismu, diskriminaci a utlačování. Tomu musí být učiněna přítrž. Erio i její výkonná ředitelka věří, že „se s Romy musí zacházet jako s rovnocennými občany, kteří mají lidskou důstojnost. Je načase, aby Evropská vláda uznala fakt, že diskriminace Romů existuje, a podnikla patřičná opatření pro její zlikvidování.“
Po rozšíření Evropské unie proto musí romská otázka zůstat v její agendě. Iniciativy podobné prohlášením poslance Evropského parlamentu Wiersma a britské poslankyně Christine McAffertyové mohou a dokonce by měly inspirovat i další poslance Evropského parlamentu a dílčích parlamentů jednotlivých členských zemí k tomu, aby problémy, jimž v současnosti evropští Romové čelí, brali vážně a adekvátně se s nimi vypořádali.

Jana Kabeláčová
(z podkladů Erio)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál