Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  co nám přinese Evropská unie

Evropská unie – ANO Teď už vlastně za týden nás čeká hlasování v referendu o vstupu České republiky do EU. A tak chci říci několik posledních slov pro všechny čtenáře, ale hlavně pro Romy. Vím dobře, že pro ně ta volba nemusí být jednoznačná. Slyší mnoho všelijakých a často neověřených zvěstí, a také v nich je určitá hořkost, pramenící z toho, že tato společnost právě jim není příliš nakloněna. A tak z pocitu jakéhosi neujasněného odporu si řeknou a just NE.

Právě jim zcela upřímně říkám: nedělejte to! Uškodíte tím především sobě! Jestli věříte víc všem těm škarohlídům a z nich nejvíce komunistům (a taky panu Římanovi, jemuž se divím nejvíce a nerozumím mu), kteří to mají jaksi v popisu své práce odporovat rozumným věcem nebo třeba Karlu Holomkovi, kterého znáte víc než ty škarohlídy.
Už jsem v tomto okénku napsal o výhodách i nevýhodách EU mnoho a zaměřoval jsem se především na to, co vstup do EU přinese Romům. Jednoznačně zaznělo: nejvíce pomůže vstup do EU právě Romům, myslím si, že i v krátkodobé perspektivě, a vím zcela určitě, že v dlouhodobé perspektivě. Jen ten volný pohyb na širokém evropském prostoru plném šancí vám přinese to, po čem toužíte a co vám teď odpírají nejrůznější zákazy a překážky. Tam už bude záležet jen na vás. To vám přece stačí. Český maloměšťák a rasista zůstane někde zahořkle doma, protože on právě v EU šanci nemá a mít nebude. O čem ještě chcete dále přemýšlet?
Přijďte na každý pád volit jako jeden muž a žena! Teď máte možnost ukázat své pravé občanství.
Referendum ke vstupu ČR do EU se uskuteční v pátek 13. června od 14 do 22 hod. a v sobotu 14. června od 8 do 14 hod. Budete odpovídat na otázku, která zní: Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?
Text této smlouvy je přístupný k nahlédnutí na obecních úřadech. Je také k dispozici na internetové stránce www.euroskop.cz, stručnou charakteristiku navíc obdrží každá domácnost formou letáku do poštovní schránky.
Vaše odpověď budiž: ANO, radím vám dobře. Máte možnost také říci: NE, ale to bych vám neradil. Pak za mnou už nechoďte, abych vám pomohl, to už se pomoci nedá.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál