Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  ERRC a antidiskriminační zákony

Téma prvního a druhého čísla pravidelného zpravodaje Evropského střediska pro práva Romů, která vyšla v druhé polovině května, se týká otázek antidiskriminačních zákonů v Evropě. Zákaz diskriminačních praktik stanovují mezinárodní úmluvy i další právní nástroje.

Evropské právní normy, jež staví diskriminaci mimo zákon, jsou v současnosti ve fázi dramatické expanze. K tomuto jevu dochází zejména díky shodnému mínění, podle něhož důstojnost jednotlivců žijících v demokratické společnosti ve velké míře závisí na jejich možnostech přístupu k právním nástrojům, díky nimž mohou požadovat a následně i obdržet odškodnění. Jedná se zejména o případy, kdy svévolným jednáním došlo k poškození důstojnosti jednotlivců.
Zvláštní pozornosti ze strany evropských zákonodárců se pak dostává závažnosti nebezpečí rasové diskriminace, zčásti vzhledem k vzrůstajícímu počtu rasisticky motivovaných trestných činů a útoků, k nimž dochází v Evropě od pádu komunismu. Otázkou, kterou si lidé často kladou, však zůstává, zda vlády jednotlivých zemí mohou vytvořit síť, jejímž prostřednictvím by romské oběti rasové diskriminace obdržely řádné odškodnění. Do konce roku Evropské středisko pro práva Romů přijalo a implementovalo komplexní antidiskriminační zákony, jež jsou v souladu s mezinárodními standardy a tvoří základní pilíř činnosti této organizace v oblasti ochrany lidských práv.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál