Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Realizace potřebuje politickou vůli

Přemysl Pergler na setkání krajských koordinátorů v Olomouci to řekl velmi ostře:
„Sama koncepce, byť by byla co nejlepší, je bezcenná, chybíli lidem ve vládě, v parlamentu a ve veřejné správě dobrá vůle uvést ji do praxe. Zatím u nás převládá názor, že nejlepším řešením je vystěhovat Romy na okraj měst. To ale není dobrým řešením. Začínají se vytvářet ghetta se všemi průvodními negativními jevy: nízká úroveň bydlení, nezaměstnanost, růst zločinnosti, drogová závislost. Ghetto je vlastně základnou pro budování organizovaného zločinu. Bude zapotřebí zároveň budovat bezpečnostní stanice. Co zaplatíme za to, že začneme budovat ghetta? Musíme začít připravovat koncepci, která bude obsahovat i praktická opatření. Je nutné získat pro spolupráci Romy i členy majoritní společnosti. Co lze ale dělat, neníli politická vůle uvést koncepci do praxe? Lze připravovat dílčí koncepce. Dobrou vůlí a dílčími výsledky je také možné dosáhnout cíle.“ Doktor Pergler ví, o čem mluví. Má zkušenosti z práce s minoritami v Kanadě, kde pobýval v emigraci.

S Romy pracoval i u nás – od roku 1953. Nedávno v severní Kanadě vypracovali detailní koncepci pro tamní Eskymáky, jejímž cílem je myšlenka, aby se oni sami naučili přebírat zodpovědnost za své životy.
Vystoupení Přemysla Perglera vyvolalo u zúčastněných protichůdné reakce. Možná jim nesedlo srovnání s Eskymáky. Zmínkou o nedostatku dobré politické vůle ze strany politiků a státní správy jenom potvrdil to, s čím se koordinátoři ve své praxi setkávají.

Daniela Cincibusová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál