Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  anketa k referendu o vstupu do EU

Pokusila jsem se v brněnských ulicích oslovit náhodně vybrané chodce a zeptat se, co si myslí o vstupu České republiky do EU. Tázala jsem se mimo jiné, co to pro ně znamená a zda se vysloví pro, či proti. Neobracela jsem se jen na Romy, ale také na ostatní Brňany i cizince.
Ne vždy jsem se setkala s ochotou. Převážná většina dotázaných Romů řekla, že Čechům, kteří jim vykládají o výhodách vstupu, převážně nevěří. Kampaň byla totiž spíš organizovaná „gadži“ a od romské reprezentace se toho prý moc nedozvěděli.

Martin Giňa, 28 let (komunitní rozvojový pracovník)
Já k referendu rozhodně půjdu. Nevěřím tomu, že v momentě, kdy vstoupíme do EU, se vše změní k lepšímu, ale věřím, že po vstupu se věci rozjedou. Samozřejmě to bude trvat. EU mne zajímá ze dvou důvodů. Naše ekonomika je nyní na velice nízké úrovni. Věřím, že EU srovná ekonomiku během několika let s ostatními členskými státy. EU je nejen o trhu, ale i o právech, což je dobré také pro Romy. Pokud vstoupíme, doufám, že se všem rozšíří obzory o lidských právech. Nevěřím našim politikům, že by se sami bez podpory EU zasadili o změnu k lepšímu. Bez EU se to tu nikdy nerozjede. Romové nevědí moc o EU, protože nikde pro ně nejsou konkrétní informace. Pokud referendum dopadne dobře, mělo by to být hnacím motorem pro všechny.

Helena Krištofová,43 let, (romská poradkyně)
Většina Romů se otázkou vstupu do EU příliš nezabývá. Mnozí totiž řeší problémy existenční a jsou velmi málo pře svědčeni o prospěšnosti této změny. Navíc se občas hovoří o nutnosti následného „utahování opasků“ a všichni asi tušíme, že takové opatření pocítí zejména sociálně nejslabší vrstva obyvatelstva, takže zejména Romové. Hledat pozitivní argumenty je v tomto případě velmi obtížné. Mně však přesvědčili obyčejné kupecké počty. Nikdo neví, co vstup do EU přinese Romům, ale jedna věc je zcela jistá. Pokud v této chvíli nevyužijeme dané možnosti, budeme za deset let opět a zas řešit svoje existenční problémy, možná mnohem hlubší a obtížnější. Pravdivé je v tomto případě lidové rčení „Kdo chvíli stál, už stojí opodál“. Takže já se referenda zúčastním a budu hlasovat pro vstup do EU. Je to dobrá volba a jasný začátek správné cesty.

Alan Hayes, 26 let, (sociální pracovník v Irsku)
V Irsku vlaje na dopravních značkách každé nově vystavené silnice vlajka EU, která financuje výstavbu. Vlajka EU zdobí všechny sociální projekty, týkající se například drogově závislých, bezdomovců atd. Vlajka EU je dokonce i na vlacích, které fungují za částečné podpory EU. Můžeme cestovat do všech členských zemí EU, aniž bychom potřebovali vízum. Můžeme cestovat prakticky do všech zemí světa. Eurem můžeme platit ve všech zemích EU s výjimkou Velké Británie a Dánska. Je méně problémů a více bezpečí. Žijeme ve světě vymožeností. Právě vymoženosti a pohodlí jsou výhodou EU. Chceme, aby Česká republika vstoupila do unie, protože tady máte krásné holky a čím dříve vstoupí do EU, tím rychleji mohou vycestovat do Irska a tím lépe pro nás všechny.

Michal Kratochvíl, 29 let, (terénní pracovník)
Já samozřejmě hlasovat půjdu. Myslím si totiž, že by vstup do unie mohl pomoci Romům z lidskoprávního hlediska. Věřím, že veškeré financování bude průhlednější a EU bude tlačit na to, aby se tak dělo. Myslím si rovněž, že pro Romy bude víc peněz. Problém je však v tom, že lidé nejsou moc informovaní. Nevědí, zda mají jít k referendu, nebo ne. Mediální kampaň je podle mne nedostačující a troufám si říct, že je šílená. Člověk, který by měl chuť volit, se z ní absolutně nic nedozví. Když jdu do romské rodiny a bavíme se o unii, většinou se ptají, zda na tom budou líp, nebo hůř.

Jana Sobotková, 23 let, (redaktorka a aktivistka AI)
Vládní informační kampaň všude provází stylizované „evropské“ ANO a spíš než informování připomíná silně manipulaci. Jako by už vlastně bylo rozhodnuto. Budeme se tedy muset pokusit překonat veškeré nevýhody vstupu do EU, a také využít všechny klady, které změna přinese. Česká republika, doposud se železnou pravidelností čelící mezinárodní kritice pro policejní brutalitu a diskriminaci Romů, se tak snad, kromě jiného, stane „bezpečnou zemí“ i jinak než formálně.

Franziska Ilse, 20 let, (studentka v Německu)
Důvody, proč bych volila pro vstup do EU, jsou jednoduché, a nejsou nijak vědecky ověřitelné. Doufám však, že jsou stále pro většinu lidí přesvědčivé:
Cítím se jako občan Evropy a věřím v hodnoty demokracie, svobody a rovnosti. Představují základy naší společnosti. Evropa je místem v historii lidstva, kde se demokracie začala rozvíjet a odkud by se měla šířit a zlepšovat. Je samozřejmě jednodušší hovořit o demokracii a lidských právech, když člověk nemá hlad a má kde bezpečně složit hlavu.

Iku FujikawaAdams, 39 let (na mateřské dovolené, Velká Británie)
Jsem Japonka, ale již několik let žiji ve Velké Británii, kam jsem se vdala. Jako člověk, který má japonské i britské občanství, myslím dokážu posoudit výhody vstupu České republiky do EU. Coby Britka nemám já ani zbytek rodiny žádný problém s vycestováním do jiných zemí Evropy. Pro japonské turisty bude členství ČR znamenat, že budou mít všude lehký přístup, protože v rámci EU neexistují hranice.

Josef Rafael, 27 let (organizátor fotbalových utkání při SRNM)
Budu volit vstup do EU, protože očekávám, že se Romové budou moci volně pohybovat po Evropě. Bude to po všech stránkách lepší a kontrolovanější, což je důležité pro moje děti. Romové o EU bohužel nic nevědí, nejsou informovaní. Znají jen billboardy, které jsou součástí trapné televizní kampaně. Když česká společnost říká Romům, že to je dobré pro všechny, bohužel jsou nedůvěřiví a mají odstup. Dalo mně nepředstavitelnou spoustu práce přemluvit moje rodiče, aby šli hlasovat. Myslím si ale, že sociálně slabším Romům bude v EU zpočátku těžko. Věřím však, že za deset let bude situace lepší a mým dětem přinese lepší život.
Jana Kabeláčová

Foto: autorka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál