Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  co nám přinese Evropská unie

Teď záleží jen na ČR Prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla 17. dubna v Aténách podepsali smlouvu o vstupu ČR do EU. Vedle nich podepsali podobnou smlouvu i další představitelé zemí kandidujících na vstup do EU. Unie se tak rozšíří o 75 milionů obyvatel. To je určitě obrovská síla! Znamená to také definitivní tečku za „železnou oponou“, která přece jen stále byla nějak cítit v ovzduší.

Tomuto kroku, jak víte, předcházelo hlasování v Evropském parlamentu, které dopadlo dobře i pro ČR. Podívejme se na další důsledky tohoto okamžiku: a Už jsme v EU, i když jen jako pozorovatelé. Naši zástupci se mohou účastnit všech jednání orgánů EU, mohou vyjádřit svůj názor, nemohou však hlasovat. To je určitě významné a přináší to další možnosti. a Mezi 21 oficiálních jazyků EU se dostane také čeština. Každý z těchto jazyků bude považován za rovnocenný. To samo o sobě je i z hlediska mezinárodních zvyklostí naprostým unikátem a Naše účast v EU už závisí jen na tom, zda čeští občané vyjádří svůj souhlas s tímto krokem v červnovém referendu. a EU se tímto krokem připravila na rozšíření z 15 členů na 25 členů, což je největší rozšíření, jaké spojená Evropa zažívá od svého založení v roce l957. Je to také pro ni nejsložitější proces, jaký musí absolvovat. Část z něho již vykonala. Pro EU však toto rozšíření představuje i určitá nebezpečí. Mnozí lidé v EU poukazují na slabiny nových členů. Na jejich ekonomickou slabost, nízkou výkonnost státního aparátu, problémy se zločinností a korupcí apod. Ostatně sami Romové v této kapitole jsou velkou otázkou pro všechny, a to nejenom pro země, které do EU vstupují. To vše může Unii oslabit a ohrožovat. Na to se dá říci jediné: uvidíme! Je tu ovšem ještě něco, co může znamenat vážnější nebezpečí než cokoliv jiného. Pokusím se to formulovat touto otázkou: jak lze vnutit společnou identitu kontinentu, ve kterém se mluví více než 20 různými jazyky, má za sebou dlouhou historii rozporů a stále ještě nekompatibilní systémy zákonů a mnoho jiných odlišností? To je jistě oprávněná otázka. Odpovědět na ni se pokusíme příště. kh

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál