Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romano centro pomáhá porozumění

V poklidné vídeňské čtvrti nedaleko Jižního nádraží funguje již několik let Romano centro, jehož práce směřuje především k vytváření porozumění mezi romským etnikem a většinovou společností. Výsledky potvrzují, že se práce daří, a to je podstatné pro Romy i gadže.

Romano centro vzniklo na dohodě představitelů města a romských aktivistů v polovině devadesátých let. Do Rakouska tehdy přicházelo mnoho běženců z bývalé Jugoslávie, mezi nimiž bylo hodně Romů. Vznikaly složité situace, které nikdo neuměl řešit, a tak vznikla myšlenka na vytvoření Romano centro, které mohlo navázat na dlouholetou činnost romských aktivistů. Dragan Jevremovič byl jedním z prvních, který se do nelehkého úkolu pustil. Postupně se přidávali další a při jednáních s představiteli města dospěli k vzájemnému pochopení, z něhož dnes mají užitek obě strany. Dragan Jevremovič k tomu říká: „V té době jsme procházeli vážnou krizí. Přicházely velké počty lidí a nutně potřebovaly naši pomoc. Bylo nám jasné, že musíme zorganizovat systematickou pomoc těm, co nebyli schopni se orientovat v novém a zcela odlišném prostředí. Vím, co ti lidé prožívali, protože i já jsem do Rakouska přišel z Jugoslávie. Podařilo se nám vytvořit základní podmínky pro poskytování důležitých informací, kontaktů a možností řešit záležitosti běženců. Postupně jsme se stali partnery těm, co přicházeli, i úřadům, s nimiž bylo nutné jednat. Nyní je situace stabilizovaná a práce v centru má trochu jiný charakter. Náš pracovní tým je na vysoké úrovni, společně tady pracují Romové a gadžové. Velmi důležitá je naše mezinárodní spolupráce, do které jsme aktivně zapojeni. V Mezinárodní romské unii (IRU) zastávám funkci předsedy parlamentu. Práce na této úrovni mi umožňuje vidět problémy Romů v širších souvislostech, ale také získávat inspiraci pro jejich řešení.“ Návštěvník Romano centro se může přesvědčit o dobrých výsledcích každodenní práce: realizace projektů, konkrétních kulturních a společenských akcí, informační a propagační práce, vydávání vlastního časopisu, mezinárodní spolupráce atd. Nicméně také v Romano centro se projevuje problém s nedostatkem mladých, vzdělaných a schopných Romů. Složitost problémů, vyžaduje iniciativu, energii, čas, ale také odbornost, znalosti a potřebné vědomosti. Příklad spolupráce Romano centro s vídeňskými úřady pro nás může být významnou inspirací a příkladem, jak společně vytvářet pozitivní prostředí pro soužití příslušníků odlišných etnik, kultur a náboženství. Inu, zřejmě je to tím, že Rakousko je jedním z vyspělých členů Evropské unie. Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál