Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Duj čhon le Belaha

Le Belaskro papus dživlas andre Amerika, geľa odoj mek andro ešebno mariben. O Belas džanelas kaj leskro papus bešel andro foros Cleveland (Klivlend). Has leste e adresa, kamelas odoj te džal. Trival probindžas, te denašel u trival les chudle, phandenas les andre, aľe ňič na pomožindža, o Belas the avka denašča. Buter sar penda berš pes nadikhľam, nahas pro pohrebos la dake, le dadeske aňi la pheňake. Oka berš man došundžom kaj o Belas kamel te avel pro duj čhon la romňaha, le čhavenca te dikhel la fameľija andre Čechiko. Amen o Roma Rokicaňate les užarahas sar le Devles. Aviľas, sar pes dikhľam, the rovahas, the asahas. Romňi les hin kaľi Američanka, o čhavo tiž kalo, aľe e čhaj marel pre leste, e parsuma late amari romaňi.

O Belas vakerlas amenge sar denašča, so predžidžiľa, so cerpindža, so rundža, andro taboris andre Ňemciko. Phenelas amenge kaj kamelas te avel pale, aľe daralas, kaj les phendena, ta raňeši cerpinlas dureder. Has moneki rado sar chudľa e šiv karta, o papus leske savoro počindža u jov bešča pre šifa he geľa andro New York. Odoj andro pristavos les imar užarlas leskro papus. Vakerlas, kaj has moneki rado hoj les arakhľa. O Belas phenelas, hoj sar avle andro Klivlendos, pre odi uľica kaj bešelas leskro papus, ta o čhavore prastanas pal o pľaci, čhingerde, pindrange. Has te dičhol, kaj o khera hin romane, pre odi uľica bešenas ča o Roma. Phares has le Belaske odoj te dživel, te prisikhľol. Sar vakerlas o apsa has andro jakha he leske, he amenge. Paľis amenge vakerlas hoj adadžives pes leske imar odoj lačhes dživel, aľe kaj the odoj keren o gadže bida pro Roma, hoj len nakamen. Samas furt jekhetane, bašavahas, pijahas, khelahas, o Belas bašavelas pre brača, leskre čhave ča šunenas savo bašaviben bašavel, he asanas lestar. Leskri romňi amenca sikra vakerlas romanes. Jekhetane samas pro cintiris te dikhel kaj pašľon amare kamarata, amare manuša, savore rovahas. Samas te dikhel he pre Slovensko andro gav kaj o Belas uľiľa, kaj dživlas dži andro dešupančberš. O kamarata lestar phučenas, kaj soske peske iľa kajsa kaľa vuštvaľa romňa, jov lenge phenlas: „Me som tiž kalo he džungalo.“ Duj čhon samas jekhetane, o Belas kerdža bari zabava, diňa amenge te bašavel. Kerdža le Romenge bari pačiv. Khere andre Amerika pes leske aňi nakamelas, aľe imar hin les odoj baro fajtos. Sar avľa oda džives, savore rovindos pes rozgeľam. Pisindža o Dezider Giňa, Rokycany O vakeriben prikerdža o Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál