Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romská rodina ze Slovenska dostala před nedávnem azyl v Belgii

Podle informací Evropského střediska pro práva Romů udělil generální komisař pro otázky uprchlíků v Belgii azyl rodině Anastázie Balážové, kterou v srpnu 2000 ubila k smrti skupina žilinských skinheadů.

Dne 20. srpna 2000 brzy ráno se čtyři příslušníci hnutí skinheads vloupali do domu Františka Baláže a jeho děti napadli baseballovými pálkami. Když se jeho žena Anastázie pokusila ochránit svou dceru, byla zbita do bezvědomí. Po třech dnech zemřela na krvácení do mozku. Pachatelé byli obviněni z rasisticky motivovaného trestného činu, poškození zdraví a odsouzeni k trestům od tří do sedmi let odnětí svobody, přestože soud v počátku odmítnul uznat, že se jednalo o rasisticky motivovaný trestný čin. Po smrti paní Balážové byl její manžel s dětmi verbálně, a někdy i fyzicky, napadnut obyvateli Žiliny za to, že jeho rodina údajně poškodila pověst Slovenska v zahraničí. V dubnu 2002 byl při cestě do Budapešti, kde se měl setkat se svými právními zástupci (včetně členů ERRC), napaden na žilinském vlakovém nádraží třemi skinheady. Rodina poté utekla do Belgie, kde za pomoci Belgické ligy pro lidská práva podali její zbývající příslušníci v souladu s Úmluvou o statutu uprchlíků z roku 1951 žádost o azyl. V dopise generálnímu komisaři, ve kterém ERRC žádalo, aby byl rodině Balážově udělen statut uprchlíků, bylo citováno několik případů násilí páchaného hnutím skinheads na Slovensku. ERRC rovněž podotklo, že mediální pozornost, které byla rodina po smrti A. Balážové podrobena, z ní učinila terč pro skinheady po celé zemi. Ve zprávách z roku 2000 a 2001 týkajících se vstupu Slovenska do EU, Evropská komise identifikovala „násilí“, obzvlášť v rukou „skinheadů“, jako trvající vážnou hrozbu Romům v SR. ERRC uvítalo rozhodnutí jako potvrzení skutečnosti, že evropské azylové systémy jsou ještě schopny poskytnout uprchlíkům ochranu, a to navzdory silnému tlaku zredukovat právo na azyl na bezvýznamný pojem. „Rozhodnutí generálního komisaře znamená, že mezinárodní závazky Belgie v oblasti ochrany práv uprchlíků jsou nadřazeny jejich politickým záměrům,“ řekl obhájce Alexis Deswaef, který přednesl generálnímu komisaři případ rodiny Balážovy. Belgické ministerstvo vnitra se neodvolalo proti rozhodnutí, které komisař vynesl 18. března 2003. Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál