Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jeden svět není jen o filmu

PRAHA/BRNO (ror) – Filmový festival Jeden svět se stále více rozšiřuje za hranice Prahy. Jeho nedílnou součástí jsou nejen filmy, ale také různé doprovodné akce. Vzhledem k tomu, že festival je zaměřen na oblast lidských práv, představují se v jeho rámci také Romové. Hlavní část festivalu byla v Praze a poté se rozšířila do dalších 14 měst. Tradičně druhá největší přehlídka probíhá od 12 do 17 dubna v Brně.

Vzhledem k tomu, že všechna představení bývají tradičně vyprodána, počet filmů uváděných v Brně se neu-stále zvětšuje. O zahájení se postaraly děti z Afghánistánu a fun-kyová skupina Gulo čar. Součástí festivalu byla výstava fotografií připravená Muzeem romské kultury: konala se v několika brněnských kavárnách a byla o Ro-mech. Také v dalších městech se projevila multikulturnost festivalu. Například v Hradci Králové vystupovali populární Terne čhave. Filmová část mezinárodního festivalu představovala 165 dokumentů z 41 zemí. Snímky byly vybrány z osmi stovek titulů, které jejich tvůrci zaslali do Pra-hy z celého světa. Také při pře-dávání cen sehráli roli Romové, přesněji řečeno nevidomá so-chařka Božena Přikrylová, autorka sošek pro vítěze. Hlavní cenu získal francouzsko-americký snímek o drogách, závislostech a chudobě s názvem Love a Diane. Cenu za nejlepší režii získal izraelský snímek Čistota: prolomit kruhy mlčení. Exprezident a tradiční patron filmové přehlídky Václav Havel udělil zvláštní cenu za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv japonskému snímku Dcera z Jen-anu. Film vypráví příběh čínské dívky, jež se stala obětí čínské kulturní revoluce v 60. letech. Cenu Rudolfa Vrby za nejlepší film v ka-tegorii Máte právo vědět získal peruánský snímek Choropampa – cena zlata, který popisuje boj malé komunity v odlehlé části Peru proti nadnárodní těžařské společnosti. Mezinárodní porota udělila i zvláštní cenu kanadskému snímku režiséra Stevena Silvera Poslední spravedlivý. Do-kument, který je rekonstrukcí ka-tastrofy, k níž došlo ve Rwandě v roce 1994 a během níž bylo za sto dní zmasakrováno 800 000 li-dí, získal i cenu za nejlepší divácký film. Cenu primátora Prahy za nejlepší krátký dokument převzal zástupce íránského velvyslanectví za snímek Čekání v zajetí. Film popisuje život íránských válečných zajatců v táborech. Čestné uznání Českého rozhlasu za kreativní použití hudby a zvuku v dokumentárním filmu obdržel anglicko-francouzský dokument Blíž.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál