Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Setkání romských organizací v Berouně

Sdružení Dženo v čele s předsedou Ivanem Veselým ve spolupráci s Grémiem romských regionálních představitelů zorganizovalo počátkem září v Berouně třídenní seminář Postavení romského nevládního sektoru z hlediska participace na životě občanské společnosti. Zúčastnili se ho zástupci úřadu vlády Viktor Sekyt a Ladislav Goral a na 50 zástupců romských nevládních organizací a občanských sdružení.

„Romský nevládní sektor se nutně musí zprofesionalizovat, je nutné vytvářet účelové koalice. Kdo nebude spolupracovat, nepřežije,“ sdělil hned v úvodu Ivan Veselý. „Do roku 2004 bude ČR v Evropské unii. Nastane nová situace v nevládním sektoru. V čem nová? Především pět největších dosavadních donátorů bude snižovat podporu, bude platit nová legislativa, vytvářejí se nové standardy. Lidé se budou muset umět domluvit cizími jazyky, aby se dokázali prosadit v džungli bruselské byrokracie.“ A pokračoval: „Dženo nemá ambice vytvářet nový politický subjekt, rovněž neusiluje o vytvoření jednotného sdružení romských organizací. Pouze nabízí zájemcům možnost vytvoření jakési asociace, která bude zastřešovat romské nevládní organizace v oblasti informatiky a koordinovat činnost v dalších oblastech např. v oblasti školství, kultury a v rozvoji lidských práv.“
Po tři dny účastníci bouřlivě diskutovali o nejpalčivějších otázkách v životě Romů, projednali činnost Rady vlády pro národnostní menšiny, Rady vlády pro záležitosti romské komunity, romských poradců a asistentů. Z této diskuze vzešel návrh usnesení na vytvoření kontrolních mechanismů s účastí Romů.
Dále bylo ujednáno, že je třeba řešit vnitřní záležitosti romského nevládního sektoru uspořádáním konference, na níž by byla zvolena reprezentace romského nevládního sektoru.
Účastníci semináře se dohodli na vyjádření podpory všem romským kandidátům do komunálních voleb. Rovněž bylo dohodnuto, že konference zástupců romských nevládních organizací se uskuteční do konce roku.
Daniela Cincibusová, Čáslav

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál