Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zelená padesátka – proti komu a s kým?

V červenci přišel šéfredaktor Literárních novin Jakub Patočka s nápadem zapojit 50 ekologických a jiných aktivistů do reformy Strany zelených (SZ). Objevila se tak šance, že zeslábne zakořeněný odpor nekonformní mládeže k partajní politice a že SZ, v níž začnou spolupracovat seriózní staří i noví členové, bude připomínat sesterská uskupení v západní Evropě, prosazující mj. zájmy menšin. „Zelená padesátka“ (Z50) má navíc šanci oslabit vliv některých „pseudozelených“ ve straně. Ti chtějí věnovat dva miliony korun z volebního příspěvku svému manažerovi Daliboru Vachulkovi (členem strany je teprve od února 2002), i když strana vězí až po uši ve 12milionovém dluhu. Další podivnosti nedávno projednávala Ústřední revizní komise strany: chybějící účetní doklady, problematické půjčky (od Emila Zemana, Radka Lanče, firem Eurospectrum, Melfex a Abatys) atd. Komise též zjistila, že onen vykutálený manažer zadržuje přihlášky nových členů SZ, jejichž počet se od března do srpna 2002 zvýšil z 239 na 400.

Do Z50 mezitím našli cestu mj. Fedor Gál, Karel Jech, Ondřej Liška, Jan Beránek, Dušan Lužný, Tereza Spencerová, Saša Uhlová, Martin Ander a Milan Daniel, díky jejichž kreditu a odbornosti „mafiánské křídlo“ SZ zvadne jak upíři na denním světle.
Hledání nezávislých kandidátů na listiny SZ do komunálních voleb v Brně – centru Z50 – však připomnělo existenci ještě jednoho proudu. Jde vesměs o dlouholeté aktivisty Hnutí Duha, kteří v roce 1997 odešli do Nezávislého sociálně ekologického hnutí (Nesehnutí) kvůli nesouhlasu s fixací centralistické Duhy na osobu tehdejšího předsedy Patočky, a též kvůli snahám spojovat ekologickou a sociální problematiku. Vůči Z50 zůstávají většinou bohužel lhostejní nebo přímo zaujatí.
Mnohem smutnější však je, že místo opětovného získávání důvěry těchto levicovějších zelených kolega Patočka považuje za eventuální spojence pravicové Evropské demokraty Jana Kasla (?) nebo část moravistického nacionalistického hnutí (??). Stejně tak problematická je jeho neochota zařadit na kandidátku SZ signatáře Charty 77, bývalého poslance České národní rady, také člověka, který se výrazně angažuje v aktivitách soužití mezi Romy a majoritou a dnes předsedu Společenství Romů na Moravě Karla Holomka s odkazem na jeho údajnou „pověst, která v romském hnutí není nejlepší (???)“.
I drobné chyby mohou působit významné škody, pokud tyto chyby činí osoba Patočkova vlivu. Dvojnásob to platí v situaci, kdy na stanovisku ekologických, „lidskoprávních“, romských aj. aktivistů k „Zelené padesátce“ závisí zdar reformy strany.
Pavel Pečínka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál