Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Návrh akčního plánu k omezení žádostí Romů o azyl v zemích EU

Na základě jednání Rady vlády pro záležitosti romské komunity vláda zřejmě projedná v nejbližší době návrh opatření, které by měly omezit žádosti Romů z ČR o azyl v zemích EU.
Seznámíme vás s některými opatřeními v tomto návrhu. Vláda v nich ukládá:
ministru vnitra Stanislavu Grossovi:
- pověřit policejního prezidenta vytvořením pracovního týmu pro potírání lichvy v romských komunitách;
- do konce roku předložit návrh Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám;

ministryni školství Petře Buzkové:
- předložit vládě do konce října aplikaci Koncepce integrace romské komunity v oblasti školství;

ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi:
- do konce září předložit vládě analýzu fungování systému sociálních dávek s ohledem na zneužívání dávek lichvářskými praktikami;
- do Národního akčního plánu zaměstnanosti na rok 2003 zapracovat systémová opatření ke zvýšení zaměstnanosti Romů;
- do konce srpna předložit zprávu o činnosti Komise k realizaci opatření na podporu zaměstnanosti Romů;

ministru financí Bohuslavu Sobotkovi:
- do zákona o státním rozpočtu na rok 2003 zapracovat položku Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách;

zmocněnci pro lidská práva Janu Jařabovi:
- vypracovat podrobnou analýzu důvodů vedoucích příslušníky romské komunity k emigraci a to ve spolupráci s ministry vnitra a práce a sociálních věcí;

místopředsedovi vlády Petru Marešovi:
- do konce října projednat s krajskými romskými koordinátory záměry, obsažené v tomto akčním plánu.

Rada vlády pro záležitosti romské komunity navrhla vytvoření agentury, která by cíleně realizovala sociální projekty na lokální úrovni ve spolupráci se samosprávami. Bylo doporučeno, aby hlavní náplní práce agentury byla terénní sociální práce v romských komunitách a možnost působení na samosprávné a státní instituce. Byla zdůrazněna nutnost vytvoření položky pro její činnost ve státním rozpočtu.
Budou-li tyto návrhy realizovány, znamenají zcela určitě pokrok a Romové by je mohli vnímat jako signál, že jejich hlas byl zaznamenán a že není brán na lehkou váhu. Teprve praktická realizace těchto opatření však ukáže, jak vážně jsou tato opatření míněna.
(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál