Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Společnost tolerance

Společná jízda (podzim 2002) je dalším pokračováním protirasistického vzdělávacího projektu zaměřeného na středoškolskou mládež v České republice. Jeho základem je práce multietnických lektorských týmů, které navštěvují střední školy, kde se studenty diskutují o toleranci, předsudcích, rasismu a dalších tématech s tím souvisejících. Lektoři zároveň hrají se studenty psychosociální hry, jejichž cílem je přivést je k zamyšlení nad negativní podstatou rasismu.

Letos poprvé je roadshow Společná jízda obohacena o stále aktuálnější tematiku uprchlíků a migrace. Čtyřčlenné posádky tvoří romský lektor, zahraniční student, český student a uprchlík; tím je také inspirován název Společná jízda – chceme jím deklarovat vzájemnou pospolitost a toleranci lidí různých barev pleti a národností.
Posádka Společné jízdy, která prošla speciálním školením na krizové vyjednávání a komunikaci, navštíví během tří měsíců na 130 středních škol ve 24 městech a do projektu se zapojí více než 3500 mladých lidí.
Přestože harmonogram Společné jízdy musel být kvůli srpnovým povodním značně upraven, projekt byl zahájen dle plánu na pražských gymnáziích 16. září.
Součástí Společné jízdy je také průzkum postojů středoškolských studentů k otázkám multikulturality, který pro o.p.s. Společnost tolerance provádí The Gallup Organization ČR. Společnou jízdu financuje česká vláda v rámci Kampaně proti rasismu.
Monika Mihaličková

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál