Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Na návštěvě v Amaro gendalos

Každé romské periodikum hraje mezi Romy i ve společnosti velkou roli. Má obrovské pole působnosti – může promlouvat k desítkám, tisícům, milionům lidí, ovlivňovat jejich názory, jejich pohled i vychovávat je.

Dělat jakýkoliv časopis znamená pro lidi kolem něho mít cíl, za kterým jdou a chtějí se ho alespoň dotknout. I když má někdy velký náskok před skutečností, lze ho zkracovat velkou pílí, úsilím a sebekritikou.
Práce redaktora vyžaduje celého člověka: musí být neustále ve střehu, jeho pracovní doba nemá začátek ani konec. Toto povolání mu dává znalosti, zkušenosti, mění jeho pohled na život včetně žebříčku hodnot.
I za romským časopisem Amaro gendalos stojí lidé, kteří v něm nechávají kus svého nitra, svých myšlenek a hlavně kus velké práce. Při návštěvě Amaro Gendalos (AG) jsme jim položili několik otázek.

Ivan Veselý, 37 let, předseda redakční rady
Je dobrý váš časopis?
Ne, není. Má spoustu rezerv. Jsem s ním spokojený tak na šedesát procent. Měl by být více ze života obyčejných lidí.

Jarmila Balážová, 30 let, šéfredaktorka
Co pro tebe znamená AG?
Hodně, třeba i to, že jsme dokázali gadžům, že Romáci umí dělat kvalitní časopis. A potom mám na to i osobní pohled – máme možnost informovat o událostech jinak než česká periodika.
Co má AG říct Romům?
Jak kterým: některým posílit sebevědomí a jiným zase dát vědět, že i oni se mohou podílet na jeho tvorbě, ale k tomu je zapotřebí vzdělávat se a chtít něco dělat.
Koho nejvíc oslovuje AG?
Romy, čtenáře, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje, ty, kteří se chtějí dozvědět něco o romské historii, o hudbě, ale i ty, kteří si chtějí přečíst investigativní reportáž. Myslím si, že náš časopis má co říct i českým čtenářům.
Jsi spokojená s AG?
V podstatě ano, ale časopisu stále ještě něco chybí. Chtěli bychom se více přiblížit obyčejným Romům. Máme málo zpráv a reportáží z regionů, také zveřejňujeme málo romštiny.

Vojta Lavička, 29 let, redaktor
Co pro tebe znamená AG?
Mám možnost předávat získané informace Romům, něco jim říct a zároveň se něco naučit.
V čem by se měl časopis zlepšit?
Má své slabé stránky. Myslím si, že obsahem by se měl více přiblížit obyčejným Romům, což není lehké a my se to musíme naučit dělat.

Soňa Kalejová, 27 let, redaktorka
Co pro vás znamená AG?
Je něco jako moje dítě, i když jsem ho nezakládala.
Čím je Romům prospěšný ?
Amaro gendalos znamená v překladu Naše zrcadlo. Romové mají svůj časopis, kde se mohou najít a být tak sebevědomí.
Jak jste s ním spokojená?
Na rozdíl od předešlého roku jsme udělali kus práce, vycházíme barevně a na křídovém papíře. Jsem spokojená.
Takže se už nedá AG v ničem zdokonalit?
Ale ano, v mnoha věcech. Je spousta zajímavého, o čem je třeba psát, jenom se nedostává místa. Měli bychom mít víc stran. Také by se mně líbilo, kdyby byl Amaro gendalos deník.

Petr Axman, 28 let, fotograf
Jaké má časopis poslání?
Prezentaci Romů.
Co by se na něm dalo vylepšit?
Všechno by mělo spět k nějakému zlepšení. Časopis je zaměřen více politicky, já bych uvítal zprávy a reportáže i z jiných oblastí – třeba ze zahraničí.
Jak jste se dostal k Romům?
Přes muziku, fotografovat jsem je začal až později. Jejich mimické vyjádření mě fascinuje.

Zdeněk Ryšavý, 30 let, webmaster
Jak je důležitý AG pro Romy a pro českou společnost?
Pro Romy je důležitý tím, že jim určitým způsobem připomíná jejich historii, píše o dění v romské společnosti a informuje o událostech v ČR. Česká společnost, pokud chce, se může zase dozvědět něco o Romech, o jejich životě, kultuře, tradici a historii.
Dalo by se na AG něco vylepšit?
Možná by nemusel být tolik akademický. Mohl by se přiblížit víc těm obyčejným Romům. Uvítal bych tam třeba příběh romského dělníka, který chodí každý den do továrny, zajímá mě, jak takový člověk žije.
Kontakt:
Sdružení Dženo
redakce Amaro gendalos
V tůních 11
120 00 Praha 2
Telefon/fax: 224 941 945, 224 941 947, 224 941 948
E-mail: dzeno-gendalos@ti.cz
www.dzeno.cz
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál