Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Inspekce nevyvrátila pochybnosti nad smrtí Vladimíra Pechy

BRNO – Smrt Vladimíra Pechy, který údajně zahynul po skoku z okna z budovy policejní služebny v Brně-Králově Poli 18. června, budí nadále pochybnosti. Společenství Romů na Moravě (SRNM) vyjádřilo pochybnosti i ohledně šetření inspekce ministra vnitra, která zavinění ze strany policistů neshledala. Pecha měl proskočit zavřeným oknem a dopadnout na chodbě policejní stanice, kam byl předveden po vloupání do bytu.

SRNM proti usnesení, které plyne z šetření inspekce, podalo protest. „Celé zdůvodnění, zpracované zřejmě kpt. bc. Škutíkem a schválené mjr. mgr. Lubomírem Mokrým, je zpracováno velmi nedůvěryhodným způsobem, v němž je několik logicky naprosto nevysvětlitelných a neobjasněných momentů,“ píše v protestu předseda SRNM Karel Holomek. Podle stížnosti není vůbec objasněn motiv skoku. „Ani náznakem není objasněn motiv toho, proč by Vladimír Pecha prováděl tak kaskadérský kousek, aby proskočil zaskleným a neprůhledným sklem, když před tím v klidu a pohodě, jak policejní orgán praví, podepsal souhlas se svým trestným činem,“ uvádí Holomek.
Kromě psychologických motivů stížnost SRNM upozorňuje i na nesrovnatelnosti, které se týkají údajného skoku. „Nebyla rovněž provedena žádná expertiza okna ani možnosti, zda vůbec mohl Pecha proskočit oknem vzhledem k jeho fyzické konstituci a jak a zda to okolnosti a okenní a okolní prostor umožňují. Otázka zní, zda je vůbec technicky možné, aby člověk takový výkon bez možnosti rozběhu (mezipatro) uskutečnil. Není podáno vysvětlení, proč vnitřní okno bylo rozbito a venkovní nikoliv.“ SRNM upozorňuje i na to, že policie nezakreslila polohu Pechova těla po dopadu, což je běžnou rutinou. I proto pokládá za žádoucí, aby byla provedena rekonstrukce celé události, což inspekce neučinila.
Další námitka se týká toho, kdo šetření prováděl. „Protestuji a nemohu uvěřit, že šetření o trestném činu policistů v Brně provádí inspekce ministerstva vnitra složená opět z policistů v Brně. Podjatost v tomto šetření a tímto způsobem je nutno rovněž zkoumat. Vztahy mezi policisty jsou propojené a není od věci na ně upozornit, ať to zní jakkoliv drsně. Trvám na objasnění osobních vztahů mezi policisty vyšetřovanými a vyšetřujícími,“ uvádí Holomek.
Případ čtyřiadvacetiletého Vladimíra Pechy poukazuje na závažný problém české policie, kdy podezřelí policisté jsou vyšetřováni zase policisty. Pro větší důvěryhodnost a nezávislost šetření by bylo vhodné, aby vyšetřování policistů spadalo pod jiný resort, například ministerstvo spravedlnosti a na kontrole takového šetření se podílela i občanská společnost.
Roman Růžička

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál