Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jekh vast love lel aver vast o love del

Paš o Roma pes del duma, hoj sar manušes chandžol e ľavo burňik ta chudela love. U sar les chandžol e pravo burňik, ta o Roma pačan o leske hoj mušinena vareso te počinel. Ta avka hin. O ľavo vast o love chudel, o pravo vast o love del.

Ko o leske napačal ta mi pačal choča oleske hoj hin vareso maškaro ňebos he maškar e phuv.
Andre amari fameľija kala poverake pačalas miri daj, sar la chandžolas e ľavo burňik ta phenlas imar sikh mange anla e poštarka o love. Amen o čhave peske asahas, aľe furt has avka sar e daj phenlas. Šofto džives andro čhon e penzija chudelas. Nigda šoha la lakri burňik nachochadžas.
He me buterval prindžardžom andre miro dživipen hoj oda hin čačipen. Adadžives imar oleske pačav. Leperav mange sar mri daj phenlas sar chandžol manušes e burňik ta duje trine dživesenca chudela love. Aľe tiž phenlas hoj oda nane jekh sar e burňik manušes chandžol. Te manušes chandžol e burňik maškaral, ta chudela but love. U teles chandžol e burňik paš o angušča, chudela love čepo. Aľe manuš saves e ľavo burňik chandžol natromal ňikaha pal oda te del duma, aňi natromal te kerel vareso kaj les e burňik te chandžol, te pre ačhel. Sar bi kada kerlas, love nachudel.
Alojz Vašek
Přeložil Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál