Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  So mange vakerlas miri baba

Mra babakro nav hin Hežena. Užiža pre Slovensko andro gav Čemerne, andro okresis Vranov nad Topžou. Vakerlas mange sar has cikňi čhajori he so predžidžiža andro dujto mariben.
„Andro gav avle but Ňemci. Mange has deš berš. Jekhvar rači sar džahas te sovel la dake phendžom: ,Mamo, sar zasovava he avena o Ňemci, ta uštav man!' O Ňemci čačes avle. O dad, e daj uštade savore cikne čhaven, aže man imar nastačinde. Až pažis man došundžom so kamenas o Ňemci manca te kerel. Vaš oda hoj somas šukar, ta duj Ňemci pes halasinenas so manca kerena. Či man vižinena, abo man zgvažcinena. Jekh Ňemcos phendžas kaj jov nazgvažcinla cikňa čhajora, dujto phendžas ta vižinav la. O Roma denas pozoris sar dikhle so pes kerel savore avle andro kher he pro Del mangenas le Ňemcen kaj man te den smirom, kaj man te mukhen te dživel hoj som mek cikňi čhajori.

Jekh phuro Rom man uštadža upre sar dikhžom le Ňemcen, chudžom bari dar he rovavas. Jekh Ňemcos avža ke ma, he diňas man pakžikos cukriki. Dikhžas kaj andre dar izdrav, hžadzindžas man pal o bala he asalas pre ma. O Roma man zachraňinde. Denaščom la oblakaha avri andal o kher. Rodavas le dades la da. Vičinavas: ,Mamo, dado, kaj san!' O dad man šundža he avža vaš mange. Garudžam pes pro pados. Leperav mange kaj andro dachos has pherdo cheva. Varekana o lestar asav, aže leperav mange pre kada vaš oda hoj sa mištes dopeža.
Aže has he bibachtales. Jekhvar rači šundžam sar vareko vičinel na žive rati: ,Pomoc, pomoc!' Phureder Romňi vičinlas pre mro dad: ,Kirveja mangav tumen pomožinen mange. O Ňemci vižinde mange le romes u šov džene ile mange la čha.’ O Ňemci vižinde le Romes vaš oda bo nadomukhelas lenge kaj leske la čha te zgvažcinen. No, he avka la zgvažcinde andal leskre jakha u pažis les vižinde.
Amen našci ňisar pomožinahas bo tiž amen darahas. O Ňemci has bare chožamen. Vižinenas, čhivkernas o granati sar dižine. Narado mange pre oda leperav.
Našči pes aňi thovahas, aňi našči chahas. Džanav kaj furt pes garuvahas. Andre jekh kheroro samas biš džene. Andro kher amenca has he o graja, bo o Roma len rado dikhenas. Dživahas čores, andre mel, andro džuva, andro šil. Aver čhavenge has lačhes, bo lengro dad has ačhžas lenca khere. Aže amaro dad has andro mariben, samas korkore.
Renata M., České Budějovice
Do romštiny přeložil Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadiožurnál

Radiožurnál