Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Bulletin Muzea romské kultury č. 9/2000

Muzeum romské kultury každoročně informuje o svých aktivitách prostřednictvím obsáhlého bulletinu. Dovolujeme si Vás upozornit na některé zajímavosti zde obsažené, které mohou být nečekaným a příjemným překvapením i pro velkého znalce romské kultury. Objevují se zde informace o činnosti Muzea, jeho projektech, výstavách a přednáškách, ale také odborné příspěvky, které přinášejí mnohdy zcela nové poznatky. Bulletin poskytne překvapující pohled pro nezasvěceného, možná i zasvěceného čtenáře, dokumentující šíři a rozsah práce této nevelké instituce.

Z obsahu vybíráme:
Romové v tvorbě amerických písničkářů – Tomáš Šenkyřík
Grumle – Ludvík Kunz (o tradičním romském hudebním nástroji – pozn.red.)
Obraz Romů v české, slovenské a romské literatuře – Monika Hrtánková
Vznik Svazu Cikánů-Romů v ČSR – Petr Lhotka
Romano kurko a Romano hangos – „srovnání romského tisku“ – Irena Reichová
Postřehy moderátorské – Jana Horváthová
Míla Doleželová, malířka Romů, malířka člověka – Eva Davidová
Jamenští Romové – Ctibor Nečas
Jak se Romové připravovali na uvítání prezidenta Beneše v Biskupicích – Ctibor Nečas
Zamyšlení nad výukou problematiky národnostních menšin na vyšších odborných školách sociálních – Ilona Lázničková
V části nazvané: Z tvorby romských autorů – představujeme tentokrát pohádky a básně Emila Ciny.
Bulletin vám na požádání rádi poskytnou v Muzeu romské kultury, Bratislavská 67, 602 00 Brno.
Tel. knihovna: 545 211 411.
(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál