Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Cigán

Už har tikne čhavoreske mange nahas pre kedva hoj andre škola mandar o raklore asan he rakinenas mange andro Roma. Amari fajta bešelas čak kokori pro baro sidliskos. Andre škola phiravas le romane čhavorendar čak me he mre phrala. Mro dad kerelas pre štreka he mra da has so te kerel kajte pes postarinel palo savore čhavore. Kana has mange šov berš but rovavas vašoda hoj peske mandar kerenas o raklore pheras. O terneder phral has proda feder nahas avka kalo har me. Pre mande o raklore vičinenas: černoušek bubu má černou hubu. Našti mange pomožinavas he laďavas man vašoda. Mro dad has buter andre buti har khere. Kamavas man andre škola lačhes te učinel kajte mange avka rakhav kamarados. O raklore dikhle hoj mange oda andre škola ďal he kamenas mandar te opisinel. Har somas phureder ačhavas phareder he bareder. Kana has mange deš berš somas andre škola najbareder. O raklore mandar daranas hoj len mara he vašoda peske mandar ani le phralestar pheras nakerenas.

Až andre revolucia nadaravas nikastar he savoren maravas. Akanak som už phureder he phareder he už man našti nikaha marav.
Adadives nakamavas te čhinel pal oda har phiravas andre škola. Kamavas te čhinel čak pal oda hoj akanak mange navadinel hoj mandar keren o gadže pheras. Som rado hoj som Rom he duminav hoj mro emberšikos hi adeso.
Alojz Vašek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál