Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Odpověd vicepremiéra členům ROI

Vážení čtenáři,na tomto místě vám přinášíme odpověď místopředsedy vlády JUDr. Pavla Rychetského na prohlášení Rady ROI.
V Praze dne 6. března 2002
Vážený pane předsedo,
obracím se na Vás v návaznosti na prohlášení Rady Romské občanské iniciativy ze dne 16. února 2002. Musím bohužel konstatovat, že toto prohlášení mi nedává dostatečný prostor pro navázání vzájemného konstruktivního dialogu, na němž mám upřímný zájem.

Jmenování nových členů Rady vlády pro záležitosti romské komunity proběhlo po doporučení místopředsedy MUDr. Jana Jařaba, jenž se léčil z těžkého zranění po nezaviněné autonehodě a kterého v době jeho pracovní neschopnosti zastupoval tajemník Rady pan Roman Krištof, a pana místopředsedy Matěje Šarköziho.
Domnívám se, že v rámci tohoto zastupování, včetně procesu jmenování romských členů Rady, si pan Roman Krištof počínal odpovědně, o čemž i mimo jiné svědčí množství konzultací v jednotlivých regionech, které podstoupil. Jsem přesvědčen, že jde o výběr kvalitní a nadto velmi vyvážený:
- ze 14 členů je 9 nových, pouze 5 dosavadních;
- rovným dílem (7:7) jsou zastoupeni muži i ženy;
- rovným dílem (7:7) jsou zastoupeni romští občanští aktivisté a romští poradci;
- byla dána příležitost jak zkušeným zástupcům starší a střední generace, tak mladé generaci nastupující.
Vaše tvrzení, že pan Krištof navrhoval členy Rady v „averzi vůči členům ROI“, nemohu také akceptovat z důvodu, že členství v poradních orgánech vlády není postaveno na politickém klíči. S ohledem na výše uvedený postup tajemníka Rady a způsob nominace je tomu tak i v případě Vašeho tvrzení, že postupoval „v zájmu osobní prestiže a prospěchu“.
Stojím si za tím, že ultimativní prosazování personálních požadavků složení Rady, o obsazení úřednických funkcí ani nemluvě, nelze považovat za věcné jednání.
S pozdravem a přáním úspěchů ve Vaší práci
JUDr. Pavel Rychetský místopředseda Vlády ČR, předseda Legislativní rady vlády, předseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál