Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Vyjádření R. Krištofa k prohlášení ROI

Je nutno uvést, že konzultace nejsou pro předsedu rady, tedy místopředsedu vlády JUDr. Pavla Rychetského, který podle článku 2, odstavce 4 jmenuje a odvolává členy, povinností. Své „radní“ si určuje vláda, jakožto suverénní orgán, sama. Předseda rady však samozřejmě očekával od svých místopředsedů návrhy. Vzhledem k autonehodě a pracovní neschopnosti prvního místopředsedy, zmocněnce vlády pro lidská práva, jsem byl pověřen ve věci jmenování nových členů jeho zastupováním.

Podle platného statutu má předseda povinnost svolávat radu nejméně jednou za tři měsíce, rada (tehdy meziresortní komise) se sešla naposledy minulý rok v listopadu 2001, jmenovací proces proto bylo nutno v únoru ukončit.
S představiteli Grémia Ondřejem Giňou a ROI Štefanem Ličartovským jednal zmocněnec vlády Jan Jařab. Jednání jsem se nezúčastnil. Vzhledem k tomu, že jeho pracovní neschopnost dnes skončila, nadále ho nezastupuji a doporučuji Vám se s touto otázkou obrátit přímo na něj.
Jsem vládní úřadník a nemám mandát jednat s politickými stranami. ROI je řádně zaregistrovanou politickou stranou. Na přisprostlé prohlášení ROI o mém alkoholismu, aroganci, agresivitě a povýšenosti etc. reagovat nebudu z toho důvodu, že bych tím pouze přitahoval pozornost médií k představitelům této politické strany. A o to jim právě jde. Jejich činnost v oblasti vzdělávací a sociální, což je vymezení činnosti rady, je nulová. Jejich jedinou činností jsou politická prohlášení. Jako politická strana mají usilovat ve volbách o moc a ne o zastoupení v poradních orgánech vlády. Rada vlády není romskou reprezentací ani parlamentem. Obávám se, že moje veřejná obhajoba by nutně vyústila v útok na ROI, ve které jistě pracuje řada poctivých a slušných lidí, a vedla by pouze k zhoršování ve vztazích mezi majoritou a Romy a v neposlední řadě mezi Romy samotnými.
Roman Krištof, ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál