Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  ROI protestovala proti složení vládní rady pro záležitosti Romů

PRAHA (red) – Rada Romské občanské iniciativy (ROI) se postavila proti složení nově vzniklé Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Svůj protest předala místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému 19. února během prvního zasedání Rady. Přinášíme plné znění prohlášení ROI stejně jako reakci Romana Krištofa, výkonného ředitele sekretariátu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Prohlášení
Rada ROI ČR na svém zasedání ze dne 16. 2. 2002 v Brně projednala způsob, jakým byli jmenováni noví členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen Rady vlády ČR) a vydává toto závazné prohlášení:
My zástupci ROI ČR prohlašujeme, že výběr nových členů Rady vlády ČR byl zmanipulován panem Romanem Krištofem, zastávajícím funkci výkonného ředitele této Rady vlády. Pan Roman Krištof využil svého postavení k tomu, aby roztříštil romskou komunitu a poškodil proces komunikace, spolupráce a sjednocování mezi samotnými Romy. Pan Roman Krištof si budoucí členy Rady vlády vybral ryze v zájmu osobní prestiže a prospěchu.
Svůj postoj k romské menšině dokazoval a dokazuje tím, že se často zúčastňuje jednání pod vlivem alkoholu s následnou arogancí, agresivitou a povýšeností, která má negativní dopad na různé návrhy koncepčních dohod mezi úřadem, který zastupuje a ROI ČR.
Nové členy Rady vlády ČR vybíral pan Roman Krištof podle jednoduchého klíče: žádní členové ROI ČR. Tato averze vůči členům ROI ČR pramení z různých setkání zástupců ROI ČR s jeho osobou, která se s tímto svým postojem a slovními výroky nijak netají a veřejně prohlašuje, že ROI ČR není pro něj žádným partnerem. Pan Roman Krištof svým chováním brzdí integraci Romů v ČR a spolupráci ROI ČR se státními institucemi.
Na základě tohoto prohlášení žádáme okamžité odvolání pana Romana Krištofa z funkce výkonného ředitele sekretariátu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.
Rada ROI ČR
Zastoupená předsedou ROI ČR Štefanem Ličartovským
(otiskujeme v doslovném znění bez redakční úpravy)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál