Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vládní rada bodovala

Hned první zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity poznamenaly protesty proti jejímu složení. Během jednání se dostavili Štefan Ličartovský a Ondřej Giňa starší a předali Pavlu Rychetskému protest ROI proti složení rady. Ve svém písemném protestu označili výběr členů za zmanipulovaný v neprospěch Romské občanské iniciativy.

Členové rady, aniž znali obsah protestu, na něj nepřímo odpověděli. Rada totiž mimo jiné projednávala dotační politiku, posilující plnění programu romské integrace. Termín pro podávání projektů pro romské organizace, které se chtějí na plnění tohoto programu podílet, je stanoven na konec letošního března.
Na zasedání se dostavil pan Dr. Emil Ščuka, dlouholetý předseda ROI se žádostí o okamžitou a velmi výraznou pomoc pro sociální školu v Kolíně, kterou zřídil a vede. Rada po bouřlivém jednání a mnoha kritických a oprávněných připomínkách vyjádřila svůj souhlas. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že rada se chovala mimořádně vstřícně a netrvala na řádném výběrovém řízení, kterému se všechny ostatní romské organizace musí podřídit i s rizikem, že případné finanční prostředky obdrží mnohem později než sociální škola a v mnohem menším objemu. Onoho zvláštního privilegia se škole v Kolíně dostalo jen zcela mimořádně u vědomí zvláštního a významného podílu této školy na plnění programu integrace Romů. Členové rady tak vlastně dali najevo, že se svých rozhodnutích se žádnými averzemi řídit nehodlají (nebo je snad ani nemají).
Proč to říkám? Nechci zpochybňovat legitimitu jakýchkoliv protestů proti složení rady a její činnosti. Přichází-li však protesty v okamžiku zrodu instituce, aniž je jí poskytnut čas na to, aby se projevila, pak dopad takových protestů je velmi diskutabilní. Až ti, kteří protestují, zaznamenají přístup a podporu rady tomuto významnému romském projektu, nezbude jim nic jiného než takový přístup ocenit. Ovšemže za předpokladu alespoň určité dávky soudnosti a objektivity.
Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál