Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Spolupráce romských sdružení v Hodoníně

Hodonín – Romská poradkyně Vlasta Bláhová svolala na popud předsedy Sdružení Romů a národnostních menšin ČR Ladislava Galbavého na 14.února jednaní s představiteli romských občanských sdružení. Hlavním tématem tohoto jednání bylo navázání spolupráce v otázkách vzdělávání, nezaměstnanosti a bydlení Romů.

Jednání se zúčastnili představitelé občanských sdružení v okrese Hodonín: Sociální sdružení Romů Hodonín, sdružení Domino Hodonín, Občanské sdružení Romů Kyjov a Sdružení slováckých Romů Hodonín. V úvodním slově L. Galbavý všem připomněl, že si doposud romské organizace v okrese Hodonín spíše překážely a dokonce si i navzájem škodily. V nejožehavějším problému nezaměstnanosti Romů přislíbil pomoc z titulu své funkce v komisi při Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
Richard Daniel z Hodonína si stěžoval, že již v minulém roce ztroskotala snaha L. Galbavého o spolupráci všech romských sdružení v okrese. Štefan Polák vystoupil za Romy z Kyjova s návrhem založit v Hodoníně komunitní centrum přístupné všem Romům z okresu.
Závěrem jednání všichni přítomní uvítali počátek zahájení vzájemné spolupráce romských sdružení a dali společně podnět ke vzniku Sdružení romských představitelů okresu Hodonín.
Alojz Vašek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál