Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Marian Hamburg monitoruje činnost policie

Marian Hamburg (28 let) je zaměstnancem Ekologického právního servisu (EPS) v Brně. Společnost EPS je nevládní nezisková organizace právníků, kteří chtějí právo využívat k prosazování veřejných zájmů. Jejich cílem je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a lidských práv, pomáhat lidem v přístupu k soudům, zvyšovat odbornou úroveň pracovníků neziskových organizací a napomáhat vzniku kvalitní právní úpravy. Tento způsob využívání úderné síly právních prostředků pro ochranu a podporu důležitých společenských hodnot se nazývá „public interest law“. EPS je tedy „public interest law“ organizace. Marian Hamburg zde pracuje na projektu zabývajícím se monitoringem činnosti policie v programu lidských práv. Na několik našich zvědavých a pro vás určitě zajímavých otázek nám Marian rád a ochotně odpověděl.

Jak jste se k této práci dostal?
Ekologický právní servis potřeboval romského prostředníka mezi Romy a právníky organizace EPS, a proto mi nabídli spolupráci, kterou jsem přijal.

Co je vaší pracovní náplní?
Monitoruji činnost policie, tzn. že každý, kdo nabyl dojmu, že s ním policie jednala špatně, nebo zneužívala svého postavení a cítil, že se policie k němu chovala nepřiměřeně a neadekvátně může mě kontaktovat. Na požádání přijedu, zmonitoruji celou situaci a ze svědeckých výpovědí vytvořím zprávu, kterou předám našemu právnímu oddělení. To zhodnotí situaci a podle toho posoudí, zda jde o trestný čin, či jen stížnost a zda-li bude dál případ projednávat naše organizace EPS právní cestou.

Jakou roli sehráváte v této organizaci jako Rom?
Já, jako Rom mám vytvářet důvěrný vztah mezi Romy a organizací Ekologického právního servisu. To proto, že Romové se setkávají s bezprávím nejen jako občané, ale jako jiná menšina. Naše organizace si mě najala právě proto, že jsem Rom a že ví, že ke mně budou mít Romové větší důvěru než k Čechovi.

Na čem pracujete nyní?
Pracuji na případu, kde policista soustavně napadal Romy a poté jeden ze zástupců místních Romů na něj podal stížnost. Romové mě požádali o pomoc a já nyní shromažďuji jejich svědecké výpovědi.

Proč ses rozhodl pro tuto práci?
Protože sám jsem Rom a když si Romové stěžují, tak vím o čem mluví a co zažívají. Také proto, že jsem již dříve na vlastní kůži zažil bezpráví a nemohl jsme se nikam a na nikoho obrátit. Byl jsem v tom sám.

Kontakt:
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno
Tel: 05/ 45 57 52 29
Fax: 05/ 45 21 44 29
e-mail: mariohamburg@post.cz, eps.brno@ecn.cz
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál