Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Návrh zákona o práci s dětmi a mládeží

Dne 14. a 15. února uspořádalo MŠMT ČR péčí svého odboru pro mládež dvoudenní Národní konferenci o mládeži.Konference byla překvapivě málo navštívena odbornou i laickou veřejností. Při tom se nezabývala ničím menším než návrhem zákona o práci s dětmi a mládeží, který naše legislativa zatím velmi postrádá, a také Bílou knihou Evropské komise.

Bílá kniha znamená nový podnět pro evropskou mládež; analyzuje dosavadní výsledky práce s mládeží a přichází s návrhy a programem práce pro mládež v zemích Evropské unie i v kandidátských zemích.
Navrhovaný zákon o mládeži upravuje úkoly správních úřadů a územních samosprávných celků, přesně definuje, co je – dle uvedeného zákona – považováno za práci s dětmi (je to činnost mimo vyučování), a konstatuje, že taková práce je veřejně prospěšnou prací. Upřesňuje akreditace, jež budou nutné pro instituce, právnické i fyzické osoby zabývající se činností pro děti.
Dále konkretizuje způsobilost fyzických osob pro práci s dětmi a mládeží, kontrolní činnost a jiné podmínky.
Pokud bude zákon schválen, je nutno s jeho platností počítat pravděpodobně již v průběhu roku 2003.
(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál