Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  So vakerlas e Aranka

Kada pes ačhľas akor sar imar preačhelas o mariben andro gav, andre Rožňavakro okresis pre Slovensko paš e ungriko hraňica. Pro gav viľinenas dživeseste nača jekhvar, aľe buterval. Sar chudelas te trubinel e sirena savore Roma denašahas ki o veš he odoj pes garuvenas, o phure manuša lenas le cikne čhavoren pro vasta, o bareder imar denašenas korkore. O Ňemci has pro učo hedžos upre pro bar u sar amen denašahas andro veš akor jon andre amende viľinenas. Mro bačis vičinlas pre amende, kaj te pašľuvas tele pre phuv u te cirdas pes pro pera ki o veš. O kuľki le patronendar amenge ľetinenas pašal o šere. O čhavore andre dar rovnas.

Jekhvar miri bibi sar tavlas o boľki (pherdžarde knedliki gruľendar), andro da chudľas te trubinel e sirena. E bibi iľas pal e šparheta tele e piri le knedlikenca phandľas andre zajda pro dumo he denašelas. E piri le kerade paňeha he le knedlikenca labarlas lake o dumo, joj andre choľi kerlas bari bida pro Ňemci rakinlas lenge, andro fašisti. Kecivar thovlas pindro ajcivar len košelas. Sar lake čuľaľas pro dumo o kerado paňi akor kerlas bida mek buter. Košelas le Ňemcen, te marel, te murdarel tumen kampol u paľis tumen te čhingerel pro koterora u te labarel upre. Aľe ňič lake oda napomožinlas o dumo has la he avka labardo. Sar pes dochudľam andro veš, ta samas odoj dluho garude. Sar preačhle o Ňemci te viľinen avahas pale andro gav. E piri imar has šiľaľi u mra bibake pes džalas lačhes.
Pal o mariben sar la rakhľam ta phučahas la bibatar kana hinke tavela boľki. Kerahas pheras.
Lucie P., 16 let, Praha
Do romštiny přeložil Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál